Ny vei mellom Bergen og Os utnyttes av råkjørere

Den nye motorveien mellom Bergen og Os ble åpnet 31. oktober. Nå spres det videoer på nett som viser personer som kjører i over 280 kilometer i timen på veien.

Den nye veistrekningen er den første motorveien i Vestland fylke som har en fartsgrense på 100 kilometer i timen, og den har ingen fotobokser. De første råkjørerne ble tatt av Utrykningspolitiet bare timer etter at veien åpnet.

Ifølge NRK spres det nå videoer på Tiktok av personer som kjører i over 280 kilometer i timen på veien, og en video som trolig er fra Lyshorntunnelen mellom Os og Bergen, viser en bil i 264 kilometer i timen.

– Ekstreme hastigheter som dette er fullstendig uakseptable. De som kjører slik, setter ikke bare sitt eget liv i fare, men også andre trafikanter blir utsatt for utrolig stor risiko, sier avdelingsdirektør Guro Ranes i Statens vegvesen.

Hun mener at hyppige kontroller samt oppsett av fotobokser må til for å sette en stopper for råkjøringen.

Rune Fimreite i politiets nettpatrulje sier at de er kjent med at det spres videoer med råkjøring i sosiale medier, og at de alltid undersøker slike saker når de får tips.