Klar tale i ny klimarapport: Norge når ikke klimamålet for 2030

En ny klimarapport fra Det Norske Veritas slår fast at Norge ikke klarer å kutte 55 prosent av klimagassutslippene innen 2030.
En ny klimarapport fra Det Norske Veritas slår fast at Norge ikke klarer å kutte 55 prosent av klimagassutslippene innen 2030. Foto: Marit Hommedal / NTB

Dagens klimatiltak bidrar kun til å kutte 25 prosent av norske klimagassutslipp innen 2030, ifølge en ny rapport. Målet er å kutte 55 prosent.

– Norges politikk for grønn omstilling mot 2030 er urealistisk og har feilet fullstendig når en ser slike resultater , sier administrerende direktør Stein Lier-Hansen i Norsk Industri.

Tallene kommer fra rapporten «Energy Transition Norway 2022», som Det Norske Veritas (DNV) har laget på oppdrag fra Norsk Industri. Rapporten, den tredje i rekken, ble lansert tirsdag.

– Vi ser ikke at de drastiske målene som trengs, kommer med dagens politikk eller med sannsynlig fremtidig politikk, sier forskningsleder på energiomstilling Sverre Alvik i DNV til VG.

I DNVs modell klarer Norge kun å kutte 79 prosent av klimagassutslipp innen 2050 sammenlignet med 1990-nivået. Norge har forpliktet seg til et mål om 100 prosent kutt.

Effektbalansen truet

Årets rapport viser også at Norge går mot netto import av kraft 2026-2030, og at effektbalansen er truet. Både kraftproduksjonen og behovet for effekt er nå utfordrende.

Mer fornybar kraft trengs for å nå klimamålene når sektorer som industri, transport og olje- og gassproduksjon skal elektrifiseres, påpeker Norsk Industri.

– NVE, Statnett, Olje- og energidepartementet og andre aktører har tidligere systematisk undervurdert det økende fremtidige kraftbehovet. Nå ser det derimot ut til å være nærmere en enighet om det skrikende behovet for både økt produksjon og mer effekt i energisystemene fremover. Det er bra, men nå må vi se handling, sier Lier-Hansen.

Norsk Industri mener det har blitt bygget ut altfor lite ny kapasitet, og at det har vært fokusert mer på å oppnå høye kraftpriser for å gi inntekter til det offentlige, fremfor grønn omstilling.

Fall i gassetterspørsel

Ifølge DNVs analyse vil etterspørselen etter gass i Europa vil falle 70 prosent fram mot 2050 i forhold til 2021.

– Norge bør derfor forberede seg på en situasjon der Europa i økende grad etterspør hydrogen – blått fra gass og grønt fra elektrisitet – i stedet for gass. Norge vil ha mulighet for å eksportere store mengder elektrisitet fra havvind, og fremskrivningen anslår 43GW havvind utbygget i 2050, sier konsernsjef Remi Eriksen i DNV.

DNV mener også at dagens rekordhøye strømpriser, kombinert med et forventet kraftunderskudd mellom 2026-2030, hindrer utviklingen av ny grønn industri.

De anslår at kraft- og hydrogeneksport vokser fram mot 2050, men vil tilsvare kun 20 prosent av dagens energieksportinntekter. Olje- og gassinntektene ventes samtidig å falle med nesten 80 prosent som følge av redusert etterspørsel etter olje og gass.