Ny avgift for kraftselskap trer i kraft i dag

Songa kraftverk utnytter vannressursene i Tokke-Vinjevassdraget og en del av Skiensvassdraget. Ved fortsatt høye strømpriser må selskapet ut med en ny avgift. Foto: Ørn E. Borgen / NTB
Songa kraftverk utnytter vannressursene i Tokke-Vinjevassdraget og en del av Skiensvassdraget. Ved fortsatt høye strømpriser må selskapet ut med en ny avgift. Foto: Ørn E. Borgen / NTB

Regjeringen foreslår en ny avgift for kraftselskapene på 23 prosent av en kraftpris over 70 øre per kilowattime. For de største gjelder ordningen fra i dag.

Bidraget utformes som en særavgift til statskassen som beregnes time for time per prisområde. Avgiftsgrunnlaget er avgrenset til omsetning fra kraftproduksjon.

Det såkalte høyprisbidraget skal gjelde fra i dag, 28. september, for de største vannkraftverkene (med generatorer med en samlet merkeytelse på 10.000 kVA eller mer), og fra 1. januar 2023 for andre vannkraftverk og vindkraftverk.

Mini- og mikrokraftverk omfattes ikke av den nye ordningen. Avgiften skal bringe 16 milliarder kroner årlig inn i statskassa.