Dårlig aksjemarked rammer nordmenns pensjonspenger

En nedgang på internasjonale aksjemarkeder og betydelig renteoppgang har bidratt til en negativ avkastning for nordmenns pensjoner.
En nedgang på internasjonale aksjemarkeder og betydelig renteoppgang har bidratt til en negativ avkastning for nordmenns pensjoner. Foto: Gorm Kallestad / NTB

En nedgang på internasjonale aksjemarkeder og betydelig renteoppgang har bidratt til en negativ avkastning for nordmenns pensjoner.

Det kommer fram i Finanstilsynets resultatrapport for første halvår for finansforetak.

Usikkerhet på aksjemarkedet har betydning for pensjonssparingen ettersom en del av pensjonspengene er plassert i aksjer. Dermed fører nedgang i aksjemarkedet til mindre avkastning for nordmenns pensjon.

Ifølge Finanstilsynet falt den verdijusterte avkastningen på pensjonskassene markant fra 9,9 prosent i første halvår i fjor til minus 12,5 prosent i samme periode i 2022.

Rapporten viser at skadeforsikringsforetakene også hadde et svakere resultat, hovedsakelig som følge av svakere finansinntekter. For bankene førte fortsatt lave tap på utlån og en viss bedring i netto renteinntekter til høyere resultat. Egenkapitalavkastningen er nå nær nivåene før pandemiutbruddet.

Det var også 4,1 prosent lavere utlånsvolum av forbrukslån til norske kunder sammenlignet med året før. Det er fordi finansforetakene har blitt solgt betydelig flere porteføljer av misligholdte forbrukslån. Et lån blir misligholdt dersom en kunde ikke betaler avdragene som er avtalt med banken og lånet havner i restanse.

Misligholdte forbrukslån, inkludert utlån foretakene har til kunder i utlandet, har tilsvart 9 prosent av utlånsmassen hittil i år, som er nær 6 prosentpoeng lavere enn for et år siden.