Finnmarkssykehuset kutter ut bruken av vikarbyrå

Høye kostnader for innleie av vikarer gjør at Finnmarkssykehuset stopper bruken av vikarbyrå. Nå vurderer man å opprette et eget bemanningsbyrå isteden.

– Å leie inn vikarer, gjerne på kort varsel, koster oss veldig mye. Det er kanskje dobbelt så dyrt å leie inn fra byrå, sier styreleder Lena Nymo Helli i Finnmarkssykehuset til NRK.

Sykehuset sliter med underskudd og brukte i fjor 100 millioner kroner på innleie av vikarer. I løpet av første halvår har Finnmarkssykehuset brukt 141 millioner kroner mer enn budsjettert. For alle sykehusene i Nord-Norge er budsjettoverskridelsen på over en halv milliard kroner.

– Jeg er ikke så sikker på at all bruk av vikarbyrå forsvinner. Men det er veldig bra at man gjør en innsats for å få folk i fast jobb, sier Kicki Eriksson Nytun, sykepleiernes representant i styret.

Det er ikke klart hvordan sykehusene skal klare å løse bemanningsfloken uten bemanningsbyråer, men en mulighet Finnmarkssykehuset nå vurderer, er å opprette sitt eget bemanningsbyrå.

– Da vil man kunne ivareta, jobbe på en bedre måte og ha bedre kontroll over bemanningen, sier Helli.

Arbeidet med å opprette et slikt senter er imidlertid ennå ikke påbegynt. En arbeidsgruppe skal imidlertid opprettes og komme med en konklusjon i løpet av desember 2022, skriver NRK.