Største rentehopp i Storbritannia siden 1995

Bank of England øker styringsrenta med 0,5 prosentpoeng til 1,75 prosent. Økningen er den største på over 27 år.

Rentenivået i Storbritannia er nå det høyeste siden den globale finanskrisen i 2008.

De fleste økonomer hadde på forhånd forventet en renteøkning. Sentralbanksjef Andrew Bailey sa for to uker siden at sentralbanken ville «handle kraftfullt» hvis det dystre inflasjonsbildet vedvarte.

Nå spår sentralbanken at inflasjonen vil øke til 13 prosent i løpet av året. I juli lå den årlige prisveksten på 9,4 prosent, det høyeste nivået på 40 år.

Inflasjonen har steget til høye nivåer over store deler av verden, noe som blant annet skyldes Ukraina-krigen, høy offentlig pengebruk under pandemien og «flaskehalser» i økonomien da samfunnet ble gjenåpnet.

Siden desember har Bank of England hevet renta fem ganger. Rentehoppet torsdag er det første som har vært på mer enn 0,25 prosentpoeng.