– Selg hytte og båt før nye regler innføres

Dyr glede: Hvis firmaet eier båten, kan det bli svært dyrt for eieren til neste år.
Dyr glede: Hvis firmaet eier båten, kan det bli svært dyrt for eieren til neste år. Foto: Eivind Yggeseth / Finansavisen
Artikkelen fortsetter under annonsen

En gigantisk skatteregning blir resultatet for de som disponerer hytte eller båt gjennom eget firma. – Det lønner seg å selge ut disse formuesobjektene før de nye reglene innføres, sier skatteekspert Per-Ole Hegdahl i Danske Bank.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen

Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen.

SKATT: I mai sendte Finansdepartementet på høring nye regler for å unngå at eiere med betydelige eierinteresser belaster egne selskaper med det Finansdepartementet definerer som «privat konsum». De nye reglene er planlagt å tre i kraft fra 1. januar 2023.

For dem som har valgt å kjøpe formuesobjekter som fritidsbolig og båt gjennom firma, og kanskje leie det ut til seg selv i noen uker i året, vil de nye reglene gi et formidabelt skattesjokk. Reglene gjelder også for bolig, fly og helikopter.

Med de nye reglene vil eieren av selskapet som disponerer formuesgodene skattlegges som om gjenstanden var i privat bruk hele tiden, med mindre man kan dokumentere at den har vært leid ut eller brukt i selskapets inntektsgivende aktivitet hele året.

Skatt på ubrukt fritidsbolig

Det betyr for eksempel at majoritetseieren av et selskap som eier en fritidsbolig med en verdi på 8 millioner kroner, der fritidsboligen har stått tom hele året, får en skatteregning på 732.160 kroner, mens selskapet må betale en skatt på 457.000 kroner (se regneeksempel i faktaboks).

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Foreslåtte regler: Skatt på disponibel fritidsbolig og båt

Fritidsbolig
Petter eier 60 prosent av aksjene i et firma som eier en fritidsbolig med en markedsverdi på 8 millioner kroner. Det varierer om fritidsboligen står tom hele året, om den leies ut på det åpne markedet noen uker, og om Petter selv leier fritidsboligen fra firmaet noen uker i året.

Med de nye reglene blir skatten slik:
Skattepliktig fordel: 0,5 prosent av markedsverdien pr. uke (26 % i året)

Fritidsboligen benyttes ikke av noen:
Skattepliktig fordel på 8. mill. kr. x 52 uker x 0,5 %= 2,08 mill. kr.
Eierens utbytteskatt: 2,08 mill. kr. x 35,2%=732.160 kr.
Firmaets uttaksskatt: 2,08 mill. kr. x 22%= 457.600 kr.
Total skatt: 1,19 millioner kr.

Fritidsboligen leies ut 12 uker i året:
Skattepliktig fordel: 8 mill. kr. x 40 uker x 0,5%= 1,6 millioner kr.
Eierens utbytteskatt: 1,6 mill. kr. x 35,2 %= 563.200 kr.
Firmaets uttaksskatt: 1,6 mill. kr. x 22% = 352.000 kr.
Total skatt: 915.200 kr.

Fritidsboligen leies ut 12 uker i året + 5 uker i året til eieren for 20.000 kr. uken
Skattepliktig fordel: 8 mill. kr. x 40 uker x 0,5%= 1,6 millioner kr.
1,6 mill. kroner - betalt leie (5 x 20.000 kroner)= 1,5 millioner kr.
Eierens utbytteskatt: 1,5 mill. kr. x 35,2 % = 528.000 kr.
Firmaets uttaksskatt: 1,5 mill. kr. x 22 % = 330.000 kr.
Total skatt: 858.000 kr.

Båt:
Petrine eier 90 prosent av aksjene i et firma som har kjøpt en båt for 2 millioner kroner. Petrine har sporadisk brukt båten til å ta med kunder og ansatte på hyggelige arrangementer, og så leier hun selv båten av firmaet fire uker hver sommer. For det betaler hun 25.000 kroner i uken.

Med de nye reglene blir skatten slik:
Skattepliktig fordel: 2 % per uke, 104 prosent pr. år av anskaffelseskostnad + påkostninger

Båten leies ut til eieren 4 uker i året for 25.000 kr. uken.
Anskaffelseskostnad + påkostninger: 2 millioner kr.
Skattepliktig fordel: 2 mill. kr. x 52 uker x 2 % = 2,08 mill. kr.
Fradrag for egen leie: 4 x 25.000 kr. = 100.000 kr.
Grunnlag for skatt: 1,98 mill. kr.
Eierens utbytteskatt: 1,98 mill. kr x 35,2% = 696.960 kr.
Firmaets uttaksskatt: 1,98 mill. kr x 22% = 435.600 kr.
Total skatt: 1,13 mill. kroner

– I prinsippet er de nye reglene en stoppregel, det blir så dyrt at det ikke er mulig, sier Per-Ole Hegdahl, som er leder for skatteavdelingen i Danske Bank.

– Lovforslaget er bare på høring. Kan det være at det ikke blir noe av?

– Det tviler jeg sterkt på. Dette er noe som har blitt jobbet med lenge, og Danmark har tilsvarende regler. Vi må derfor regne med at dette blir innført.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

– Forhåpentligvis vil forslaget endres noe, slik at bestemte næringer, som for eksempel de som driver med taxi-båt, hytteutleie eller eiendomsutvikling, i mindre grad rammes. Slik reglene er foreslått nå kan skatteregningen innebære at enkelte virksomheter må avvikles, sier Hegdahl.

Stoppregel: – I prinsippet er de nye reglene en stoppregel, sier Per-Ole Hegdahl i Danske Bank. Foto: Danske Bank
Stoppregel: – I prinsippet er de nye reglene en stoppregel, sier Per-Ole Hegdahl i Danske Bank. Foto: Danske Bank

Rammes du?

Spørsmålet blir da hva de som har eid en fritidsbolig eller en båt gjennom firmaet, og har betalt leie til firmaet for å bruke objektene noen uker i året nå bør gjøre?

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Først må du finne ut om de nye foreslåtte reglene vil ramme deg og ditt selskap. Hvis de gjør det, og beskatningen overstiger det som er akseptabelt i forhold til faktisk bruk, bør du vurdere å selge formuesobjektet, sier Hegdahl.

Og beskatningen vil nok, som regneeksempelet viser, langt overstige det akseptable for de aller, aller fleste i en slik situasjon.

Det er da to ulike muligheter: Å selge objektene som rammes på det åpne markedet til markedspris til en utenforstående, eller å selge objektet til seg selv, begge deler før de nye reglene trer i kraft. For venter man til etter 1. januar 2023 kan skjerpede skatteregler medføre både uttaksskatt for selskapet og utbytteskatt for eier, som i sum gir en formidabel skatteregning, påpeker Hegdahl.

Strenge regler

– Hvordan gjør man det i praksis, og hvilke økonomiske konsekvenser får et slikt salg?

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Uansett om objektet selges til eieren av firmaet eller til en utenforstående vil firmaet som selger objektet skattlegges med 22 prosent på differansen mellom skattemessig nedskrevet verdi og salgssum, sier Hegdahl.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Selges formuesobjekter fra selskapet til eieren eller dennes nærstående, har aksjeloven formelle og strenge regler for gjennomføringen, for å sikre selskapets interesser og at prisingen blir korrekt.

– Det innebærer blant annet at selskapets styre må godkjenne avtalen. Styret må også utarbeide en redegjørelse og en erklæring som bekrefter at salget er i selskapets interesse, og denne må både sendes til aksjonærene samt at dette må revisor-godkjennes før melding om det samme sendes til Foretaksregisteret. Dette er selskapsregler som vil gjelde uansett om objektet selges nå, eller etter at de nye reglene innføres, sier Hegdahl.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Hvis vi tar utgangspunkt i fritidsbolig eller båt, som kanskje er det mest vanlig å eie gjennom eget selskap, så bør disse objektene takseres før salg. Selges dette til markedspris til selskapets eier eller nærstående blir det ingen skatt på kjøperens hånd etter dagens regler. Hvis salgsprisen derimot er lavere enn markedsprisen, må differansen beskattes som utbytte. Det innebærer at selskapet betaler en uttaksskatt på 22 prosent, mens kjøperen må betale 35,2 prosent i utbytteskatt på differansen.

Dersom fritidsboligen som er taksert til 8 millioner selges for 7 millioner kroner til eieren, altså med en rabatt på 1 million kroner, utløser dette uttaksskatt på 220.000 kroner for selskapet og en utbytteskatt på 352.000 kroner på eieren. En båt vil beskattes tilsvarende.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Dyrere til neste år?

– Hvorfor kan man ikke vente til de nye reglene blir innført med å selge formuesobjektet?

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Vår oppgave er primært å orientere om nye skatteregler for at virksomheter og eiere skal være forberedt på hva som kommer. For salg av formuesobjekter som rammes av de nye reglene kan enkelte risikere at verdien som skal legges til grunn for skattefastsettingen langt overstiger markedsprisen, sier han.

– Har for eksempel et selskap kjøpt en fritidsbolig som selskapet oppgraderer og pusser opp for deretter å selge denne fritidsboligen til eier skal den høyeste verdi, av omsetningsverdien og anskaffelseskostnader tillagt påkostninger og kostnader til oppussing og tilpasning, legges til grunn for uttaksbeskatning for eier og uttaksskatt for selskapet etter de nye reglene.

– Og kostnadene for oppussing og tilpasning av formuesobjektet skal legges til anskaffelseskostnaden, uavhengig av om kostnadene er aktivert eller fradragsført som vedlikeholdskostnader i selskapet, sier Hegdahl.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Høyere verdi

Med de nye reglene kan man altså risikere at Skatteetaten legger til grunn en høyere verdi enn markedsverdien på fritidsboligen eller båten som kjøpes ut av eieren, og at differansen blir skattepliktig både for selskapet og for eieren.

En båt som ble kjøpt for 2 millioner kroner, og der firmaet har brukt 500.000 på å oppgradere båten, kan etter flere års bruk ha en markedsverdi på 2 millioner. Likevel vil båten etter de nye reglene bli verdsatt til 2,5 millioner kroner ved salg til eier.

Dersom eieren kjøper ut båten for markedsprisen på 2 millioner kroner, vil selskapet måtte betale 110.000 kroner i uttaksskatt av de resterende 500.000 kronene, mens kjøperen må betale 176.000 kroner i utbytteskatt. Totalt blir skatteregningen da hele 286.000 kroner.

– For å unngå dette bør det vurderes å gjennomføre disse transaksjonene før de nye reglene innføres. Da er det nok å få utarbeidet en takst som viser korrekt markedsverdi for objektet, hensynta de formelle regler for gjennomføringen som aksjeloven oppstiller, og legge denne verdien til grunn når skatten beregnes, sier han.