Rapport: Begrensede politiressurser avgjørende for at Kongsberg-angrepet ikke ble stanset før

Espen Andersen Bråthen drepte fem personer med kniv i Hyttegata i Kongsberg 13. oktober i fjor. Nå har et utvalg laget en omfattende rapport med læringspunkter fra hendelsen. Foto: Terje Bendiksby / NTB
Espen Andersen Bråthen drepte fem personer med kniv i Hyttegata i Kongsberg 13. oktober i fjor. Nå har et utvalg laget en omfattende rapport med læringspunkter fra hendelsen. Foto: Terje Bendiksby / NTB Foto: NTB
Artikkelen fortsetter under annonsen

Det var ikke flere politifolk å sette inn mot Kongsberg-angrepet i fjor. Det er vanskelig å se at situasjonen kunne vært håndtert bedre, ifølge evalueringen.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Gitt de forutsetningene som var, med to og etter hvert tre politifolk som håndterte situasjonen, er det vanskelig å se konkrete holdepunkter for at det er mye som kunne ha vært gjort bedre her, sier politiinspektør Steinar Henriksen ved Politihøgskolen.

Han har ledet utvalget som tirsdag overleverte sin evalueringsrapport til Politidirektør Benedicte Bjørnland.

Det konkluderer lederen for utvalget som har gransket og evakuert politiets innsats før og under den dramatiske situasjonen i oktober i fjor. Da gikk Espen Andersen Bråthen ut av boligen sin – bevæpnet med en moderne bue, 62 piler og fire kniver.

Etter en trefning med politiet på den lokale Coop-butikken, tok Bråthen seg ut en bakvei og gikk fra hus til hus, hvor han drepte til sammen fem personer. Et viktig spørsmål er om han kunne ha blitt stanset allerede da han befant seg inne i Coop Extra-butikken.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

– Handlet riktig

Det var først bare to politifolk til stede ved butikken. De var bevæpnet, men ikke iført verneutstyr. Da butikken var evakuert, valgte de å trekke seg noe tilbake for å ta på seg verneutstyr. De to handlet som forventet, under forutsetningene, ifølge rapporten.

– Hadde det vært flere ressurser til stede, kunne en i større grad fulgt flere av prioriteringene i PLIVO-instruksen (pågående livstruende vold, red.anm.), både når det gjelder aksjon og isolasjon. Men de ressursene som var på Kongsberg på det tidspunktet, var ikke tilstrekkelig til å gjøre det, sa Henriksen.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Det var riktig å vente med fortsatt framrykking for eventuelt å uskadeliggjøre Bråthen, mener han.

– Gjerningspersonen utmanøvrerte den første patruljen ved at han utløste brannalarmen, beveget seg lydløst, holdt seg skjult og skjøt piler fra skjul. Da har vi funnet at det var en uforholdsmessig høy risiko å fortsette framrykkingen når situasjonen var som den var.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Omfattende evaluering

I den omfattende læringsrapporten som ble overrakt politidirektør Benedicte Bjørnland tirsdag, er det avdekket en rekke punkter hvor politiet kunne agert annerledes 13. oktober i fjor.

Blant det mest sentrale framhever utvalget at det var en stor aksjonsvilje i politiet, men at den var preget av ressursmangel, manglende informasjonsflyt og samhandling mellom politiet og de øvrige nødetatene.

I alt fem personer ble drept med kniv i Hyttegata i Kongsberg etter at Bråthen gikk fra Coop Extra-butikken på Nytorget, hvor han hadde skutt etter folk med pil og bue. I stedet for å bli stoppet av politiet der, gikk han inn i boliger hvor det oppholdt seg mennesker.

For få ressurser avgjørende

Politiet hadde slått PLIVO-alarm (pågående livstruende vold) og var kommet fram til butikken, men Bråthen kom seg unna gjennom en nødutgang på siden av bygget og beveget seg gjennom boligområdet mens politiet mobiliserte.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Det var imidlertid ikke nok mannskaper til både å isolere og å konfrontere gjerningspersonen. De første patruljene leverte det man kunne forvente, gitt ressursene som var tilgjengelig innledningsvis. Begrenset tilfang av ressurser var derfor avgjørende for at gjerningspersonen ikke ble stanset tidligere, skriver utvalget i rapporten.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Det slås også fast at det var utfordringer knyttet til informasjonsflyten internt i politiet, mellom operasjonssentralen og de operative mannskapene. Dette førte til at polititjenestemennene på stedet måtte fatte sine egne beslutninger over hva de skulle gjøre.

– Den mangelfulle samhandlingen i den operative fasen påvirket trolig heller ikke utfallet, skriver utvalget i rapporten.

I PSTs søkelys

Rapporten evaluerer også om angrepet kunne vært avverget ved en annerledes samhandling mellom Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og lokalt politi, og med helsevesenet, men finner heller ikke at dette ville ha påvirket utfallet.

Bråthen hadde tidligere vært i PSTs søkelys for ekstrem islamisme og var også kjent for å kunne være psykisk ustabil.

– Etter våre vurderinger er det ikke gitt at mangelfull samhandling mellom politi og PST hadde avgjørende innflytelse på vedkommendes handlinger 13. oktober 2021, skriver utvalget.