Varmere klima kan gi granskog på Finnmarksvidda

Varmere klima kan føre til at granskogen inntar områder som i dag har lite gran. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB
Varmere klima kan føre til at granskogen inntar områder som i dag har lite gran. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB Foto: NTB

Med et våtere og varmere klima, kan granskogen trekke nordover og dekke Finnmarksvidda, viser en rapport.

– Grana vil migrere nordover, også til Finnmarksvidda. I Sør-Norge vil skogens utvikling bli begrenset, i Europa vil vi se en høyfrekvent skogdød, sier forsker Kyrre Kausrud til Klassekampen.

Han har ledet et omfattende arbeid der en ekspertgruppe har sett på klimautfordringene for norsk skog på oppdrag fra Miljødirektoratet.

I rapporten deres kommer det fram at ekstremvær, skadedyr og sykdom kan endre skogen vesentlig.

Skogen tar opp og lagrer CO2, og varmere klima kan øke dette opptaket og gi mer vekst, sier miljødirektør Ellen Hambro, som tok imot rapporten. Men de negative konsekvensene kan overgå de positive, advarer hun.

– Tørke, skogbrann, plantesykdommer, spredning av parasitter og andre skadegjørere kan gi betydelig skade på skogen.

Forsker Kausrud sier det som i dag er såkalt boreal skog, vil endre seg til et mer temperert klima, mens skogen vil innta nye områder.

– Grana ser ut til å migrere nordover og høyere opp i fjellet sørpå. Områder som i dag ikke har så mye skog, som Hardangervidda og Finnmarksvidda, vil få granskog, sier han.