Ny coronasak opp for Høyesterett

En Oslo-mann mener coronaforskriften han fikk forelegg for å bryte, var ugyldig. Nå skal saken opp for Høyesterett.

Mannen tapte i to rettsinstanser etter at han nektet å vedta forelegg for brudd på coronaforskriften i mars 2021.

Mannen hadde blitt vist bort fra en samling i en leilighet der tre personer var på besøk hos en fjerde. I mars 2021 var det kun tillatt å ha to personer på besøk, utenom dem som bodde i husstanden.

Den domfelte mener at forskriften var ugyldig ettersom den var i strid med smittevernloven og artikkel 8 i Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK).

Etter at Borgarting lagmannsrett forkastet anken, ble den løftet videre til Høyesterett. Ankeutvalget har nå besluttet å la mannen fremme saken for landets øverste domstol.

Dette blir den andre saken knyttet til coronaforskriften som går til Høyesterett. 7. april tapte en gruppe hytteeiere etter å ha saksøkt staten over bestemmelsen om innreisekarantene.