Oslo vedtok lettversjon av rusreformen

Byråd Rina Mariann Hansen (Ap) vil at straff for rusbrukere skal erstattes av rådgivning.
Byråd Rina Mariann Hansen (Ap) vil at straff for rusbrukere skal erstattes av rådgivning. Foto: Torstein Bøe / NTB

Oslo kommune vil ha politiet med på å gjennomføre en lettversjon av rusreformen. Bystyret vil ha alternative reaksjonsformer for Oslos rusbrukere.

Rusreformen strandet i Stortinget, og det ble ingen avkriminalisering slik Solberg-regjeringen foreslo. Nå vil Oslo gjennomføre sin egen rusreform, melder Avisa Oslo.

– Vi håper å komme i en retning hvor rådgiving, helsehjelp og behandling skal erstatte et straffespor, sier sosialbyråd Rina Mariann Hansen (Ap) til NRK.

Bystyret har vedtatt at byrådet skal gjennomføre et pilotprosjekt med Oslo-politiet. Det skal inneholde alternative reaksjonsformer, lett tilgang til helsehjelp og rådgivning ved pågripelse for bruk eller besittelse av stoff til eget bruk.

Politiinspektør Rune Solberg Swahn i Oslo-politiet sier til NRK at vedtaket ikke betyr at rusbruk ikke lenger skal straffeforfølges i hovedstaden.

– Det er ikke anledning til å inngå særordninger for én kommune, sier han.

Vil fortsatt være straffereaksjon

Swahn sier til NTB at politiet i Oslo og andre kommuner allerede har opprettet rådgivende enheter for russaker.

– Påtalemyndigheten er gitt en anledning til å avgjøre straffesaker for bruk og besittelse av narkotika til eget bruk ved å pålegge oppmøte hos en slik enhet, sier Swahn.

Han understreker at dette pålegget er en straffereaksjon i seg selv, og at det ikke kommer i stedet for en anmeldelse.

– Dette er en måte å avgjøre straffesaken på. Slik loven er nå, er det ikke anledning til å inngå særordninger for én kommune. I strafferetten er likhetsprinsippet viktig for befolkningens rettssikkerhet, like saker skal behandles likt, sier Swahn.

Dro paralleller til homokampen

Forslaget, som kom fra Høyre, ble vedtatt av et stort flertall i bystyret onsdag.

– I dag går Oslo ett skritt videre i arbeidet med en rettferdig, human og ansvarlig ruspolitikk. Tiden for å jage, straffe og stigmatisere rusavhengige har for lengst gått ut på dato, sa Høyres Hassan Nawaz.

Aps Jon Reidar Øyan dro paralleller til de homofiles kamp for rettigheter.

– Å måtte juge om sine aktiviteter for å ikke bli stigmatisert, miste muligheter for karriere eller bli gitt tillit. Det er gjenkjennbart, sa Øyan.