FHI: Mindre nedgang i innlagte coronapasienter forrige uke

De siste sju ukene har det vært en nedgang i antall nye pasienter innlagt med corona. I uke 16 var nedgangen mindre enn ukene før.

Så langt er det rapportert om 131 nye pasienter i uke 16 etter 152 i uke 15. Antall nye pasienter innlagt i sykehus sist uke forventes oppjustert, skriver FHI i sin siste ukesrapport.

I uke 16 er det foreløpig rapportert om 13 nye pasienter på intensivavdelingene i uke 16, etter 11 i uke 15, og 21 i uke 14. Også antall nye pasienter innlagt på intensivavdeling sist uke ventes å bli oppjustert, skriver FHI.

Samlet sett vurderer uansett FHI fortsatt en synkende trend for covid-19-epidemien. Høy vaksinasjonsdekning bidrar til beskyttelse mot alvorlig coronasykdom. Risikoen for alvorlig sykdom er derfor svært lav for de fleste smittede, heter det i ukesrapporten.

Epidemien har passert toppen, og det ventes fortsatt nedgang i innleggelser av coronapasienter, men sannsynligvis i en noe lavere takt enn de siste ukene, skriver FHI.