Erna Solberg skeptisk til flere av Koronakommisjonens påstander

Tidligere statsminister Erna Solberg (H) sier hun er enig i mange av funnene til Koronakommisjonen, men uenig i noen av dem.

Solberg trekker blant annet fram kommisjonens funn om at tidligere skjevfordeling av vaksiner kunne ha hatt en effekt og unngått sykdom.

– Jeg er derimot skeptisk til kommisjonens påstander om tidligere skjevfordeling av vaksiner. De omfattende og grundige analysene vi mottok fra FHI, støttet ikke påstander om at tidligere skjevfordeling ville gitt vesentlig mindre sykdom, forutsatt at vi holdt en viss kontroll på pandemien, skriver Solberg på Facebook.