Aasland: – Havvind i drift før 2030

Regjeringen jobber for å korte ned tiden mot bygging av havvind og tar sikte på at de første prosjektene kan være i drift før 2030.

Havvind er en viktig del av regjeringens tillegg til energimeldingen, som legges fram fredag. I dag tar ordinær konsesjonsbehandling åtte-ni år, men regjeringen vil at det skal skje raskere.

– Regjeringen vil arbeide for å effektivisere konsesjonsprosessene og korte ned tiden fram mot bygging av havvind slik at de første havvindprosjektene kan være i drift før 2030, redegjorde olje- og energiminister Terje Lien Aasland (Ap) da han la fram hovedpunkter fra tilleggsmeldingen fredag.

Regjeringen vil starte grunnundersøkelser og miljøkartlegging.

– Regjeringen vil legge til rette for at nettkunder på land ikke skal bære investeringskostnader av nettet til havs for de første prosjektene, ifølge Aasland.