Hver fjerde student sluttet på utdanningen

Av dem som sluttet på utdanningen, var det 38 prosent som aldri returnerte til universitets- og høgskolesektoren.
Av dem som sluttet på utdanningen, var det 38 prosent som aldri returnerte til universitets- og høgskolesektoren. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB
Artikkelen fortsetter under annonsen

Én av fire studenter som begynte på universitets- og høyskoleutdanning i 2012, sluttet. Mange kom tilbake, men fullførte ikke noen grad.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen

Det kommer fram i rapporten Frafall og bytter i universitets- og høyskoleutdanning fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Forskerne har fulgt studentkullet som begynte på en gradsutdanning i 2012, fram til 2020.

Av dem som sluttet på utdanningen, var det 38 prosent som aldri returnerte til universitets- og høgskolesektoren. 32 prosent returnerte, men falt fra på nytt og endte aldri med å fullføre.

Sju av ti fullførte ikke grad

Det betyr totalt sett at sju av ti som på et tidspunkt falt fra, aldri oppnådde en grad.

– Dette kan påvirke den enkeltes fremtidige jobbmuligheter og livsinntekt. For samfunnet som helhet, kan det bety tapt kunnskap og kompetanse som kunne blitt nyttiggjort i arbeidslivet, sier Maj-Lisa Lervåg, en av forfatterne bak rapporten.

Mange returnerte

Samtidig var det en betydelig andel – totalt 27 prosent – av studentene som returnerte og til slutt fullførte enten den opprinnelige gradsutdanningen eller en ny utdanning.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

– Det er bra at mange studenter returnerer. Kostnadene ved frafall er betydelig mindre både for den enkelte og for samfunnet om studenten lykkes med å returnere og fullføre en annen utdanning, sier Maj-Lisa Lervåg.

Mange som studerte lenge, fikk jobb

Under 29 prosent av studentene som sluttet i løpet av første studieår, var i heltidsjobb mot slutten av studieåret etter. Tilsvarende tall for studentene som sluttet etter femte studieår, var 39 prosent. For dem som hoppet av i løpet av sjette studieår eller senere, var tallet 49 prosent.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

– De samfunnsmessige kostnadene vil være mindre i tilfeller hvor studentene forlater en gradsutdanning til fordel for å gå rett ut i en jobb, sier forskeren.

Foreldres utdanning spiller inn

Forskerne vet at foreldrenes utdanningsnivå fremdeles betyr mye for studenters risiko for frafall. Rapporten viser også at tendensen er den samme når det gjelder hvem som returnerer til høyere utdanning i etterkant av et frafall.

Artikkelen fortsetter under annonsen

De som returnerte og fullførte en utdanning etter først å ha sluttet på studier, hadde i større grad foreldre med høyere utdanning enn dem som ikke returnerte.

– Det er urovekkende at studenter som har foreldre med lavt utdanningsnivå, oftere har et permanent frafall fra høyere utdanning, sier SSB-forsker Maj-Lisa Lervåg.