Breivik: – Kan aldri garantere at man ikke gjør det igjen

Dommeren ba terroristen overbevise retten om at han ikke lenger er voldelig.

Rettens administrator Dag Bjørvik avsluttet onsdag utspørringen av Anders Behring Breivik ved å be ham gi forsikringer om at hans militante tendenser var borte.

Bjørvik viste til at Breivik i sin forklaring hadde sagt at han ikke lenger var voldelig, og dermed ikke lenger ville utgjøre en fare for samfunnet dersom han løslates fra forvaringsstraffen.

– Kan du overbevise oss om at disse militante tendenser er forsvunnet, spurte dommeren.

– En som er dømt for en kriminell handling kan aldri garantere at han ikke vil gjøre det igjen for det går på om samfunnet vil gi ham en sjanse eller ikke, så det er umulig å garantere, svarte Breivik.

Den terrordømte 42-åringen viste til at han tirsdag hadde lagt fram alle sine argumenter han mener bør overbevise retten om at det er trygt å løslate ham, men avsluttet med å holde fram nok en plakat med et skriftlig budskap opp for dommeren. Noen sekunders trykkende stillhet preget rettssalen.

– Jeg vil ikke si noe om disse plakatene dine. Du kan ta dem vekk, svarte Bjørvik til slutt.

Rettspsykiater: Risikoen for framtidige voldshandlinger ikke endret

Breivik har ikke endret sin risiko for fremtidige voldshandlinger, forklarte rettspsykiater Randi Rosenqvist i retten.

– Jeg mener at Breivik har samme diagnose som han har hatt hele tiden, og at han ikke har endret sin risiko for fremtidige voldshandlinger, forklarte hun og viste blant annet til den siste offentlig kjente risikovurderingen gjort i desember 2016.

Hun mener Breivik har en «veldig ondartet» og «blandet personlighetsforstyrrelse».

Se Rosenqvist greie ut om Breiviks diagnoser her:

Rosenqvist begynte med sin forklaring kort tid før klokke 10 og har gått gjennom sin rolle i Ila fengsel, samt sin rolle i risikovurderingen av Anders Behring Breivik i 2011 og utover.

I utgangspunktet var hennes rolle i Breivik-saken begrenset før rettssaken våren 2012, da hennes team først og fremst skulle vurdere voldsrisikoen blant forvaringsdømte, hvilket Breivik ikke var.

Likevel hadde Rosenqvist flere samtaler med ham den høsten, noe som fortsatte utover tiåret, også etter at Breivik ble overført til Skien fengsel og Rosenqvist ble pensjonist. Hun har gjort flere vurderinger av risikoen Breivik utgjør.

Tingretten har satt av tre timer til Rosenqvists forklaring. Bare Breivik selv får mer tid til å snakke under den tre dager lange rettssaken inne i Skien fengsel.

Fortalte om soningsforholdene

Breivik hevder at han jobber tolv timer om dagen med studier og annet, men at studiene hans er blitt vanskeliggjort av at han nektes forelesninger og muligheter til å fullføre sine grader.

Videre har han fått noen lettelser i soningsforholdene, deriblant flere muligheter til lufting. Han sa også at han hadde hatt flere besøksvenner i løpet av tiden i fengsel, men at han kun hadde fått snakke med disse gjennom en glassvegg i fengselet, samt gjennom telefonsamtaler.

– Min tetteste kontakt med omverdenen, er med deg, sa Breivik til forsvarer Øystein Storrvik.

– Ble deprimert

På spørsmål fra Storrvik om hvorvidt Breivik har fulgt reglene i fengselet, svarte Breivik at han i 2018 hadde gjennomført en ikkevoldelig protestaksjon.

– Men det fungerte dårlig, og jeg ble veldig deprimert av det. Bortsett fra det har jeg oppført meg eksemplarisk, sa Breivik.

Storrvik sa før rettssaken at han vil legge vekt på klientens soningsforhold og at han har vært i isolasjon i ti år.

– Det er det hele saken dreier seg om. Jeg kommer først og fremst til å konsentrere meg om at det har vært fravær av progresjon i soningen for Breiviks del. Uansett hvor grusomme ting man har gjort, så skal det være elementer av soningsprogresjon. For Breiviks del er det helt fraværende, sa Storrvik.

Aktor Hulda Karlsdottir er ikke enig i dette.

– Hva slags soningsforhold Breivik har i fengselet, er helt underordnet. Det store temaet her er faren forbundet med løslatelse, sa hun i sitt innledningsforedrag.

Personvernpolicy