Fare for mange typer skred i Sør-Norge

Det er varslet fare for jord-, sørpe- og flomskredfare på oransje nivå for store deler av Sør- og Midt-Norge.

Flere skred er ventet, og noen kan få store konsekvenser, blant annet for bebyggelse, melder Varsom.no. Framkommeligheten på både veier og jernbane kan bli redusert.

Samtidig kommer det varsel om flomfare, også det på oransje nivå, for Vestlandet, Møre og Romsdal og Trøndelag.

Det skal komme mye regn, lokalt opp mot 200 millimeter lokalt, og vannføringen ventes å øke i utsatte bekker og elver i løpet av onsdagen.

Personvernpolicy