Dyrevernorganisasjoner i kamp mot klokka for å stanse ulvejakta

Fire av de seks ulvene i Letjenna-reviret i grenseområdet mellom Elverum og Åmot i Hedmark ble skutt på første dag av lisensjakten 1. januar 2020. NOAH vant i første rettsrunde søksmålet mot staten om fellingsvedtaket, men avgjørelsen er anket. Foto: Statens Naturoppsyn / NTB
Fire av de seks ulvene i Letjenna-reviret i grenseområdet mellom Elverum og Åmot i Hedmark ble skutt på første dag av lisensjakten 1. januar 2020. NOAH vant i første rettsrunde søksmålet mot staten om fellingsvedtaket, men avgjørelsen er anket. Foto: Statens Naturoppsyn / NTB

NOAH, WWF og Foreningen Våre Rovdyr jobber med å få på plass en midlertidig forføyning for å få stanset fellingen av ulver i ulvesonen, men tiden er knapp.

Klima- og miljødepartementet vedtok onsdag å opprettholde rovviltnemndenes vedtak om felling av 25 ulver i fire revirer, kun en drøy uke før ulvejakta innenfor ulvesonen starter.

De tre dyrevernsorganisasjonene håper på å få på plass en midlertidig forføyning som stanser ulvejakta innen den tid, men fikk vedtaket først i natt.

– Dette er jo et dilemma. Vedtakene kommer så tett inn på jakten at man ikke har noen reell mulighet til å få prøvd det rettslig, sier leder Siri Martinsen i NOAH til NTB.

Sammen med WWF og Foreningen våre rovdyr har de engasjert advokatfirmaet Arntzen de Besche til å levere kravet om midlertidig stans i ulvejakta.

– Vi har en plan om at dette skal gå. Vi leverer så fort som mulig, men vedtaket kom jo i natt og det gir dårlig tid for retten. Vi regner med å levere forføyningen senest mandag, sier Martinsen lille julaften.

Viser til tingrettsdom

Håpet er at tingretten skal rekke å behandle kravet i løpet av de få hverdagene i romjula.

Organisasjonene mener jakten er ulovlig, og mener myndighetene har brukt samme argumentasjon for denne fellingstillatelsen som de brukte i forbindelse med vedtaket i 2019 om felling av ulv i Letjenna-reviret mellom Elverum og Åmot.

I Oslo tingrett fikk dyrevernsorganisasjonene medhold i at vedtaket fra 2019 var ugyldig, men staten har anket dommen. Målet med forføyningen er å stanse ulvejakta fram til lagmannsretten har behandlet ankesaken om Letjenna-vedtaket.

– Vi håper retten skal kunne ta dette opp ettersom det er en viktig sak og en kritisk truet art. Det er gjort et historisk kontroversielt vedtak. Per nå er rettens mening at Letjenna-vedtaket var ulovlig og ikke oppfylte kravet til at det skal være svært høy terskel for å skyte kritisk truet ulv innenfor sonen hvor de tvert imot skal være prioritert. Og her har man brukt akkurat samme begrunnelse, sier Martinsen.

Bondelaget: Lovlig

Norges Bondelag, som representerer mange av nærmiljøene som er berørt av ulv, mener en avlysning av ulvejakta vil kunne få fatale konsekvenser for disse.

– Vår oppfatning er klar på at loven gir hjemmel for felling og at dette er i tråd med naturvernloven, Bernkonvensjonen og Stortingets ulveforlik. Vi forventer at lisensjakta opprettholdes. Hvis den stoppes, ville det vært svært alvorlig mange lokalmiljøer og beitedyr, sier rovviltansvarlig Erling Aas-Eng i styret i Norges Bondelag.

Ifølge ham har antallet sau på utmarksbeite i Innlandet blitt redusert med over 50 prosent mellom år 2000 og 2014.

– Sauen er på det nærmeste borte der, og ved avlysing av lisensjakta blir det nærmest umulig å drive med beitedyr, sier Aas-Eng.

Han frykter at ulven skal reprodusere seg i voldsom hastighet dersom det ikke blir felling.

– Reproduksjonsevnen til ulven er voldsom, og konsekvensene ved avlysing av lisensjakta kan bli fatale. Vi kan ikke gå løs på det 7. året med en ulvebestand som er høyere enn bestandsmålet, mener han.