Norge og Sverige i strømkrangel

<p dir="ltr">– Det kan potensielt være problematisk dersom vi havner i en situasjon med svak effektbalanse. Og vi er normalt avhengig av import fra Norge. Det er veldig beklagelig og ingen god situasjon i det lange løp, sier strømprisanalytiker Christian Holtz ved energikonsulentselskapet Merlin & Metis.</p>
– Det kan potensielt være problematisk dersom vi havner i en situasjon med svak effektbalanse. Og vi er normalt avhengig av import fra Norge. Det er veldig beklagelig og ingen god situasjon i det lange løp, sier strømprisanalytiker Christian Holtz ved energikonsulentselskapet Merlin & Metis. Foto: Heiko Junge / NTB

Da svenske myndigheter valgte å blokkere norske strømleverandører, ble det bråk.

Salg og transport av overskudd fra strøm produsert i Norge er avhengig av det svenske strømnettet for å kunne flytte energi og eksportere strøm til andre land.

Men for noen dager siden kom det til full clinch mellom Norge og Sverige.

Tidenes strømsjokk

Da Sverige gikk til det skrittet å nekte Norge å transportere strøm via det svenske strømnettet, gikk det ikke lang tid før den norske responsen var et faktum.

Norge svarte da med å redusere eksportkapasiteten av strøm til det svenske markedet, skriver Bloomberg.

Kjernen i konflikten mellom de to nabolandene bunner i hvordan det europeiske energimarkedet nå er organisert. Det er de samme mekanismene som har resultert i tidenes strømsjokk i blant annet Norge.

– Det kan potensielt være problematisk

Slik energimarkedet fungerer i dag transporteres elektrisiteten gjennom flere land til områder i Europa hvor prisen er høyest. Kraftledningene som går mellom nabolandene er ment å bidra til at fornybar energi deles i Europa uten at nettoperatørene blander seg inn.

Derfor var det norske svaret på Sveriges blokkering av denne muligheten kraftig, og eksporten av norskprodusert strøm til Sverige ble umiddelbart redusert.

– Det kan potensielt være problematisk dersom vi havner i en situasjon med svak effektbalanse. Og vi er normalt avhengig av import fra Norge. Det er veldig beklagelig og ingen god situasjon i det lange løp , sier strømprisanalytiker Christian Holtz ved energikonsulentselskapet Merlin & Metis til Expressen.

– Energikrig med våre nordiske naboer

Ifølge Bloomberg vil Norge nå prioritere bedre betalende kunder i Europa og gi dem tilgang til vannkraft, på bekostning av sine nordiske naboer. Det skjer samtidig som strømprisene i Sverige fortsette å stige til nye rekordnivåer.

Lars Hjälmered, næringspolitisk talsmann i Moderaterna, kritiserer regjeringens håndtering.

– Energikrig med våre nordiske naboer, brenning av olje nede i Karlshamn og voldsomme priser som tærer på økonomien. Noe større nederlag for regjerningen er vanskelig å finne. Vi har et felles strømmarked i hele Norden hvor elektrisitet krysser grensen mellom Sverige og Norge. Grunnen til at Norge gjør dette er at det svenske elsystemet ikke fungerer som det skal, mener Hjälmered, og ber landene gå i tett dialog for å unngå denne type hendelser.

Flere land avhengige av import av strøm

Både Finland og Danmark er avhengige av strømimport, og er derfor sårbare dersom infrastrukturen for overføring og transport av energi blokkeres.

– Import fra våre naboland sikrer tilstrekkelighet i tider med høyt forbruk, sier Reima Paivinen, driftssjef ved finske Fingrid. Han tror størmprisene kan stige dramatisk i korte perioder.

Bruken av grensekryssende kraftkabler er en sentral del av Europas planer om å gjennomføre det grønne skiftet basert på vind- eller vannkraft.

I Sverige diskuteres det nå om det skal åpnes for en ny generasjon atomkraft, for å sikre tilstrekkelig forsyninger av kraft, til tross for at sosialdemokratene har et kongressvedtak om at atomkraft skal fases ut.

Personvernpolicy