Måling: Bergensernes tillit til bystyret er svekket etter Bybanen-saken

Innbyggerne i Bergen er som politikerne splittet i spørsmålet om hvorvidt Bybanen skal legges over Bryggen eller i tunnel mot Åsane. Foto: Marit Hommedal / NTB
Innbyggerne i Bergen er som politikerne splittet i spørsmålet om hvorvidt Bybanen skal legges over Bryggen eller i tunnel mot Åsane. Foto: Marit Hommedal / NTB Foto: NTB

Bergens befolkning er i likhet med politikerne splittet i synet på hvor bybanetraseen bør gå, og den betente saken har svekket folks tillit til bystyret.

Det viser en måling Kantar har utført for TV 2.

I alt 43,8 prosent av de spurte svarer at Bybanen bør gå over Bryggen, mens 46,8 prosent mener banen bør gå i tunnel, og 9,4 prosent svarer «vet ikke».

Onsdag ble det flertall for opposisjonens forslag om å legge Bybanen utenom Bryggen og i tunnel mot Åsane. Saken har vært politisk betent i lang tid.

Det Ap-ledede byrådet ønsket heller å legge Bybanen over Bryggen og hadde varslet at de ville gå av dersom deres alternativ ikke fikk flertall. Byrådsleder Roger Valhammer og byrådet gikk derfor av da det ble flertall for tunnelalternativet.

Vedtaket har svekket bergensernes tillit til bystyret, ifølge målingen. I alt 38,8 prosent svarer at tilliten er svekket, mens 36,5 prosent svarer at tilliten er uendret. Tilliten er styrket hos 10,7 prosent av de spurte, mens 14 prosent svarer «vet ikke».

I alt 860 personer deltok i undersøkelsen, der de ble spurt om hvor de mener Bybanen bør gå, om de er enige i vedtaket og om tilliten til bystyret er styrket eller svekket.

Personvernpolicy