Flere coronadødsfall de siste fem ukene

<p>Illustrasjonsfoto: Tore Meek / NTB</p>
Illustrasjonsfoto: Tore Meek / NTB

Siden midten av oktober har antall coronadødsfall økt, ifølge Folkehelseinstituttet. Forrige uke ble det registrert 45 dødsfall – det høyeste nivået i år.

Samtidig er det for første gang på over en måned færre som legges inn på sykehus etter å ha blitt smittet, ifølge FHIs ukesrapport.

Forrige uke ble det lagt inn 146 nye pasienter, mot 163 uken i forveien. Det er nedgang i alle aldersgrupper.

Avdelingsdirektør i Folkehelseinstituttet, Line Vold. Foto: NTB
Avdelingsdirektør i Folkehelseinstituttet, Line Vold. Foto: NTB

20 av pasientene ble lagt inn til intensivbehandling forrige uke. Uken før var det 27 nye intensivpasienter.

– Høy vaksinasjonsdekning bidrar til å bremse, men ikke stoppe smittespredningen, sier avdelingsdirektør Line Vold i FHI.

Selv om antall smittede har økt jevnt de siste fem ukene, ser det ut til at verken antall nye innleggelser eller antall overføringer til intensivavdeling økte forrige uke.

– Det er for tidlig å vurdere om dette er en varig, ny trend, sier Vold.

Nivået nær begynnelsen av pandemien

Det ble meldt om 45 coronarelaterte dødsfall forrige uke, opp tre fra uken i forveien. Antall dødsfall var det høyeste som er registrert hittil i år, og tallet ligger nær nivået som vi så i begynnelsen av pandemien.

Helsemyndighetene følger med på vaksinasjonsstatus for de innlagte. Av nye pasienter forrige uke var om lag hver tredje uvaksinert.

De siste ukene har man sett at det særlig er blitt flere pasienter i gruppen fra 75 år og eldre, samt uvaksinerte fra 45–75 år. Blant de fullvaksinerte er det flere eldre, og en større andel av dem har risiko for å bli alvorlig syk med covid.

R-tall 1,2

Smittetrenden er økende, og R-tallet ligger nå på 1,2 – altså at hver smittet i sin tur smittet 1,2 personer.

Siden midten av oktober er det registrert en oppgang i antall meldte tilfeller. Foreløpig viser tallene 14.626 smittede forrige uke, en økning på 24 prosent fra uken før. Det er det høyeste antall meldte tilfeller på én uke så langt i pandemien.

FHI presiserer at det har vært store endringer i teststrategi i høst. Økt bruk av selvtester og jevnlig testing påvirker hvor mange tilfeller som oppdages.

– Data om meldte tilfeller er derfor ikke direkte sammenlignbare over tid, skriver FHI i ukesrapporten.

Personvernpolicy