E24: Bedrifter tok ut mer i utbytte i coronaåret enn året før

Ordningen som skulle redde norske bedrifter gjennom pandemien, var ikke godt nok utformet, mener økonomiprofessor.

En oversikt E24 har laget over bedrifter som fikk støtte i 2020, viser at bedriftene samlet sett tok ut mer i utbytte i året pandemien rammet enn året i forveien. Andelen bedrifter som tok ut utbytte, var tilnærmet uendret fra 2019 til 2020, ifølge nettavisen.

Dette bekrefter inntrykket av at krisestøtteordningen var dårlig utformet, mener økonomiprofessor Magne Mogstad ved Universitetet i Chicago. Han stiller også spørsmål ved hvorfor ordningen ble videreført, til tross for at den var omdiskutert.

– Hvorfor trakk man ikke på erfaringene fra finanskrisen om å bruke lån og ikke kontantstøtte? Hvorfor avgrenset man ikke eventuell støtte til mindre bedrifter? spør Mogstad.

Det var politiske diskusjoner om å forby utbytte for støttemottakere, men det fikk ikke flertall i Stortinget. Daværende finansminister Jan Tore Sanner (H) manet likevel til moderasjon.

E24s undersøkelser omfatter til nå 6,6 av 9,5 milliarder kroner som ble delt ut i kontantstøtte til bedrifter i 2020. Støtten som er kartlagt, er fordelt på i underkant av 25.000 selskaper.

Bedriftene tok samlet sett ut 6,25 milliarder i utbytte i 2020. Det er 626 millioner kroner mer enn de samme bedriftene tok ut i utbytte i 2019.

Personvernpolicy