Beslutningsforum sa nei til én dyr behandlingsmetode

<p>Mammografiundersøkelse blir brukt for å oppdage tidlig brystkreft. Illustrasjonsfoto: Lise Åserud / NTB</p><p></p>
Mammografiundersøkelse blir brukt for å oppdage tidlig brystkreft. Illustrasjonsfoto: Lise Åserud / NTB

Beslutningsforum sier nei til å innføre en ny behandling mot alvorlig brystkreft, fordi den er for dyr. Det er presentert studier om god effekt av legemiddelet.

De administrerende fagdirektørene i Beslutningsforum møttes mandag for å vurdere åtte saker. Det var kirurgiske metoder, flere kreftlegemidler og noen metoder for å behandle multippel sklerose (MS).

Beslutningsforum sa ja til å innføre sju av åtte metoder eller legemidler.

Administrerende direktør Inger Cathrine Bryne i Helse vest RHF sier til Dagens Medisin at den siste behandlingen fikk nei.

– Behandlingen kan ikke innføres fordi det med tilgjengelig dokumentasjon ikke er mulig å gjennomføre en vurdering av relativ effekt i forhold til dagens behandlingsalternativer, og prisen er for høy, sier Bryne.

Behandlingen er legemiddelkonjugatet trastuzumabderukstekan (Enhertu) som benyttes til behandling av inoperabel eller metastatisk HER2-positiv brystkreft. Ifølge fagdirektør Baard-Christian Schem i Helse vest RHF var informasjonsgrunnlaget fra foreliggende fase 2-studie for tynt, men det kommer mer data i 2022.

– Vi vet at det vil komme fase 3-data. Vi vil vurdere dette på nytt når de er klare. Da vil saken bli tatt opp som en ny sak, sier fagdirektør Baard-Christian Schem i Helse vest RHF og medlem av Bestillerforum.

Personvernpolicy