Helsedirektoratet strammer inn antibiotikabruken: – Dette er en trussel

<p>Antibiotika-bruken strammes inn. </p>
Antibiotika-bruken strammes inn.  Foto: NTB

Nye retningslinjer for bruk av antibiotika er blitt vedtatt.

Helsedirektoratet vedtok tirsdag å stramme inn retningslinjene for antibiotikabruk.

Ved sykdommer som urinveisinfeksjon, brukte man før opptil en uke for å behandle det.

– Men nå har vi nye studier som viser at man kan klare seg med bare et par dagers behandling, sier seniorrådgiver og lege Svein Høegh Henrichsen ved Helsedirektoratet til VG.

– En trussel

Han sier at vanlig penicillin kun fortsatt virker i de nordiske landene og Nederland.

Dette skyldes et overforbruk av legemiddelet, og at flere blir resistente.

– Dette er en trussel som har kommet raskt innover oss, og som sees av helsemyndighetene i alle land, sier Henrichsen til VG.

– Det er veldig positivt

Antibiotika-bruken falt i løpet av årets ti første måneder sammenlignet med samme periode i fjor.

Fakta om antibiotika

* Betegnelse på legemidler som dreper eller hemmer sykdomsframkallende bakterier. Hyppig brukt både i helsevesenet og til bekjempelse av dyresykdommer i landbruket.

* Utviklingen av penicillin og andre typer antibiotika var et av de største medisinske framskrittene i det 20. århundre.

* Dødeligheten som følge av infeksjonssykdommer falt dramatisk etter at de nye medisinene ble tilgjengelige.

* Bakterier som utsettes for et antibiotikum, kan etter hvert bli motstandsdyktige mot virkningen av medisinen. Dette kalles resistens og betyr i praksis at medisinen mister effekt.

* Antibiotika-resistens er et økende problem og beskrives som en av de største helseutfordringene i vår tid.

* I Europa anslås det at rundt 30.000 mennesker dør hvert år som følge av antibiotika-resistens.

* På verdensbasis kan antallet dødsfall stige til 10 millioner per år innen 2050 hvis ikke tiltak iverksettes, advarer Verdens helseorganisasjon (WHO).

* En viktig årsak til problemet er at antibiotika brukes for ofte og på feil måte både i helsevesenet og i landbruket.

(Kilde: SNL, WHO, ECDC, NTB)

Bruken har falt kraftig i løpet av de drøyt ti siste årene, skriver NTB.

– Det er veldig positivt at helsetjenesten har klart å nå det ambisiøse målet i handlingsplanen, og at utviklingen fortsetter i år. Redusert antibiotikabruk er det viktigste våpenet for å bekjempe resistens og dermed beholde antibiotika som et effektivt legemiddel mot infeksjoner, sier fagdirektør Hanne Andresen i Apotekforeningen i en pressemelding.

Antibiotikabruken hittil i år er 6 prosent lavere enn samme periode i fjor. Siden 2012 har forbruket falt med 36 prosent per 1.000 innbygger.

Personvernpolicy