Norsk studie skal sjekke miljøgifter ved ulikt kosthold hos gravide

Mors kosthold har svært mye å si for barn, både under svangerskapet, mens barnet ammes og i oppveksten. Nå skal det forskes mer på forskjellene mellom økologisk og vanlig kosthold. Illustrasjonsfoto: Frank May / NTB
Mors kosthold har svært mye å si for barn, både under svangerskapet, mens barnet ammes og i oppveksten. Nå skal det forskes mer på forskjellene mellom økologisk og vanlig kosthold. Illustrasjonsfoto: Frank May / NTB Foto: NTB

En ny studie med 200 gravide i Norge skal belyse forskjeller mellom økologisk og «normalt» kosthold.

Professor Per Ole Iversen ved avdeling for ernæringsvitenskap ved Universitetet i Oslo står bak studien. Sammen med sine medarbeidere skal han følge opp 200 gravide, friske, hjemmeboende kvinner i Norge.

Kvinnene vil få råd om å følge de nasjonale rådene for kosthold under svangerskapet, men deles i to grupper. Den ene skal få veiledning og ha et så økologisk kosthold som mulig fram til fødselen, mens den andre gruppa skal spise «som normalt».

Deltakerne skal testes for miljøgifter i blod, urin og avføring.

– Da blir det spennende å se om den første gruppa, som spiser økologisk mat, får lavere nivå av miljøgifter. Vi skal også teste urinen til babyene for det samme. Deltakerne skal følges opp over to år, forhåpentligvis enda lengre, sier Iversen til NTB.

De sårbare

Fordi gravide og barn er spesielt sårbare for miljøgifter, er det gjort slike studier tidligere. I 2019 kom en studie fra Folkehelseinstituttet der forskerne undersøkte om kostholdet påvirker nivået av miljøgifter i kroppen hos gravide og barn. Studien vurderte imidlertid ikke helserisikoen knyttet til miljøgiftene.

– I utgangspunktet er det lite plantevernrester i norsk landbruk, men likevel er det stor forskjell på økologiske og ikke-økologiske matvarer. Vi trenger mer kunnskap om betydningen av dette, sier Iversen.

Professoren var med på en studie nylig publisert i American Journal of Clinical Nutrition , som viste at å gå over til økologisk dyrket mat, kan redusere nivået av miljøgifter som spores i urinprøver.

Det trengs imidlertid mer kunnskap om og data på effekter av ulike typer miljøgifter, ikke minst på barn og over lengre tid.

– Derfor er det spesielt spennende med denne nye undersøkelsen, når vi skal undersøke både mødre og barn.

Cocktaileffekten

Undersøkelsen gjøres med støtte fra Universitetet i Oslo og Eckbos legat.

Interesseorganisasjonen Økologisk Norge ønsker den nye studien velkommen. De er tilhengere av føre-var-prinsippet, ikke minst når det gjelder kostholdet til gravide og barn.

– Nordmenn er i verdenstoppen når det gjelder miljøgifter, med 200–400 ulike stoffer i kroppene våre. Når slike stoffer kombineres, viser nyere forskning at de kan være skadelige også langt under dagens grenseverdier. Det bekymrer stadig flere eksperter. Velg derfor giftfri, økologisk mat så ofte du kan, råder leder i Økologisk Norge Markus Hustad.

Personvernpolicy