Kollektivtrafikken i Oslo kan stå overfor drastisk kutt

Smitteverntiltakene under koronapandemien kan ha endret folks reisevaner permanent. Nå kan Ruters kollektivtilbud stå foran store kutt. Foto: Vidar Ruud / NTB
Smitteverntiltakene under koronapandemien kan ha endret folks reisevaner permanent. Nå kan Ruters kollektivtilbud stå foran store kutt. Foto: Vidar Ruud / NTB Foto: NTB

Det er for få som reiser kollektivt i Oslo til at rutetilbudet kan opprettholdes. De kollektivreisende er ikke kommet tilbake etter koronatiden.

Passasjertallene i uke 41 viser en nedgang på 22 prosent sammenlignet med samme uke i 2019, skriver Aftenposten. Det var en økning på 5 prosent fra uken før, men den uken var det høstferie.

Halvparten av Ruters inntekter kommer fra billettsalg. Om den nye normalen er 80 prosent av nivået fra 2019, anslår Ruter et billettinntektstap på cirka 1,2 milliarder kroner.

– Hvis vi mangler 1,2 milliarder kroner i billettinntekter, har vi ikke annet valg enn å redusere tilbudet, sier administrerende direktør Bernt Reitan Jenssen.

Hvor mye som må kuttes om ikke passasjerene kommer tilbake, kan ikke Ruter svare på. Men de er klare på at det vil komme betydelige kutt om ikke situasjonen endrer seg. Avgjørelsen om hvilke kutt som eventuelt skal gjøres, må ifølge direktøren tas før nyttår.

Personvernpolicy