Politiet og PST skal evalueres etter Kongsberg-drapene

Politidirektoratet skal evaluere politiets håndtering av Kongsberg-angrepet. Både det som skjedde under hendelsen og i forkant skal evalueres.

Beslutningen er tatt i samråd med PST og Politidirektoratet, sier politidirektør Benedicte Bjørnland og PST-sjef Hans Sverre Sjøvold i en uttalelse.

Politiets oppgaveløsningen da fem personer ble drept og håndteringen av tipsene som kom inn om gjerningsmannen i forkant, samt informasjonsflyten mellom politiet og PST skal evalueres.

– Selve innretningen på gjennomgangen, vil vi måtte komme tilbake til i løpet av en til to ukers tid, sier Bjørnland og Sjøvold.

Spesialenheten for politisaker er også varslet og skal på selvstendig grunnlag vurdere etterforskning av politiet.