Lagmannsretten skjerpet overgrepsdom

En mann er dømt til fem års fengsel for å ha medvirket til overgrep mot stedatteren og en rekke nettovergrep mot andre barn.

Mannen ble dømt til fire års fengsel i tingretten, men Gulating lagmannsrett mente straffen var for mild og økte den til fem års fengsel.

I tillegg må mannen, som ble avslørt gjennom den såkalte «Dark room»-etterforskningen, betale 150.000 kroner i erstatning til stedatteren.

48-åringen erkjente de fleste av forholdene i tingretten, men tilståelsen var ikke sentral for at tiltalte ble domfelt, framholder lagmannsretten.

Overgrepene mot stedatteren skjedde ifølge dommen mellom 2013 og 2014. Mannen hjalp en annen mann med å utføre overgrep mens stedatteren sov eller var bevisstløs.

Nettovergrepene mot andre mindreårige skal ha funnet sted mellom 2011 og 2018.