PST: Hendelsen i Kongsberg framstår som en terrorhandling

<p>Politiets sikkerhetstjeneste mener voldshandlingene på Kongsberg fremstår som en terrorhandling.</p>
Politiets sikkerhetstjeneste mener voldshandlingene på Kongsberg fremstår som en terrorhandling. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB

Politiets sikkerhetstjeneste anser at hendelsene i Kongsberg på det nåværende tidspunkt fremstår som en terrorhandling.

Etterforskningen vil avklare nærmere hva hendelsene var motivert av. Trusselnivået i Norge vurderes fremdeles som moderat, skriver Politiets sikkerhetstjeneste (PST) i en pressemelding torsdag.

PST bistår nå Sørøst politidistrikt med all relevant informasjon de måtte ha som kan bidra i etterforskningen. Den siktede i saken er kjent for tjenesten fra tidligere.

Samtidig arbeider de med å undersøke om det som har skjedd kan inspirere andre til å begå alvorlige voldshandlinger, som følgeaksjoner eller hevnaksjoner. Sikkerhetstjenesten legger til at de ikke har opplysninger per nå om at så er tilfelle.

Støre: Understreker den alvorlige trusselen

– Hvis det er konklusjonen, understreker det hvor alvorlig den utfordringen og trusselen er, og hvor viktig det er at samfunnet er i beredskap for å kunne håndtere dette, sa Jonas Gahr Støre da han overtok nøkkelen til Statsministerens kontor torsdag ettermiddag.

Seansen ble preget av drapene på Kongsberg onsdag, og Støre fikk flere spørsmål om hendelsen.

– Å motarbeide radikalisering må være et bredt arbeid, sa han.

Politiet og andre tjenester må følge med, men alle har et ansvar, ifølge Støre.

– Det har vi lært de siste årene, at beredskapen, å fange opp folk og hindre ekskludering, er et viktig, bredt arbeid vi må gjøre. Vi må sørge for at apparatet vårt fungerer, sa han.

Uendret trusselbilde

PST vurderer kontinuerlig trusselbildet i Norge og mener at det som skjedde på Kongsberg, ikke endrer det nasjonale trusselbildet.

PST ser det fremdeles som mulig at ekstreme islamister og høyreekstreme vil forsøke å gjennomføre terrorangrep i Norge.

PST vurderer at det mest sannsynlige scenarioet ved et ekstremt islamistisk terrorangrep i Norge er angrep utført av én eller få gjerningspersoner med enkle våpentyper, mot mål med få eller ingen sikringstiltak.

Et folkerikt sivilt mål

I juni i år sendte PST ut en pressemelding der de blant annet skrev at et eventuelt ekstremt islamistisk terrorangrep i Norge mest sannsynlig vil ramme et folkerikt sivilt mål med lavt sikringsnivå.

I en mel