Forsvaret var klare til å rykke ut til Kongsberg

Forsvaret og politiet hadde tidlig dialog om Kongsberg-drapene onsdag kveld. Forsvaret sto klare til å bistå dersom det ble behov.

– Politiet og Forsvaret var i tidlig uformell dialog vedrørende voldsutviklingen som fant sted på Kongsberg onsdag kveld, og Forsvaret var derfor forberedt på å støtte politiet dersom en bistandsanmodning skulle komme, skriver pressetalsperson ved Forsvarets operative hovedkvarter, Preben Aursand, til Forsvarets forum.

I 20-tiden flyttet Forsvaret to helikoptre til sentrale områder på Østlandet for å kunne støtte politiet og nødetater med eventuell transport. Helikoptrene returnerte til Rygge rundt klokken 23.30.

Personvernpolicy