Nordmenn er et av verdens mest gjeldstyngede folk, og nå går renta opp. Forskere advarer mot at gjeldsproblemer gir folk dårlig psykisk helse

<p>Illustrasjonsbilde.</p>
Illustrasjonsbilde. Foto: NTB / Shutterstock

Uhåndterlig gjeld kan ha dramatiske konsekvenser.

Ekteskapsbrudd kan være vanskelig for den psykiske helsen. Å miste jobben eller å føle seg fattig kan også tære på.

Men aller tøffest er det å slite med gjeld du ikke klarer å håndtere, viser studier.

Renta går oppover

I tida framover kan rentenivået i Norge bli fordoblet. Norges Bank anslår at boliglånsrenta vil ligge på over 3 prosent i 2024. Kanskje stiger den mer.

I flere studier har forskere sett at uhåndterlig boliggjeld kan føre til psykiske helseproblemer.

Like alvorlig er det med gjeld på forbrukslån og kredittkortgjeld som hoper seg opp.

Psykologiforsker er bekymret

Arne Holte er professor emeritus i helsepsykologi ved Universitetet i Oslo.

Han er bekymret for utviklingen.

– Vi har nå en rekke gode studier som viser oss sammenhengen mellom gjeldsproblemer og psykiske helseproblemer, sier Holte til forskning.no.

Sammenhengen er så enkel som at dersom den usikrede gjelda øker, så øker også de psykiske helseproblemene.

Holte er opptatt av at vi må ta grep nå for å forebygge at noen får psykiske vansker i Norge i årene framover, når flere kanskje ikke klarer å betale gjelden sin.

4000 milliarder i gjeld

Christian Poppe er forbruksforsker ved universitetet OsloMet. Han følger tett med på nordmenns gjeldsutvikling.

– Det har gått jevnt og trutt oppover med nordmenns gjeld helt siden 1980-tallet, slår Poppe fast.

– Bare de siste fem årene har nordmenns samlede gjeld steget fra rundt 3000 milliarder kroner til rundt 4000 milliarder kroner.

– Det gjør oss til et av verdens mest gjeldstyngede folk. I Norden blir vi bare slått av danskene, sier Poppe til Forskning.no.

For nordmenn flest er ikke denne store gjelden foreløpig noe problem. Til nå har lave renter og prisøkning på hus og hytter greit tatt unna for bekymringene.

– Men får vi et kraftig fall i prisen på hus og hytter så kan hele dette systemet falle sammen, advarer Poppe.

Han peker særlig på de mange unge voksne som har lån opp til pipa på boligen sin. Det vil si at de har lånt maksimumsbeløpet på fem ganger bruttolønnen sin.

Folk opplever gjeld som et problem

At gjeld kan tynge folk, er ikke noe nytt.

Åttedoblet selvmordsrisiko

En sammenslåing (metaanalyse) av fire studier, alle fra Hongkong, viser at det å ha usikret gjeld kan åttedoble risikoen for selvmord.

Kilde: Richardson, Elliott & Roberts, 2013

At god kontroll med økonomien er forbundet med god livskvalitet, er også grundig dokumentert i forskningen, framholder Arne Holte.

Psykologiforskeren har lest seg gjennom det meste av denne forskningen og han har selv oppsummert den i flere egne artikler, blant annet hos tidsskriftet Psykologisk.no. En bok med ytterligere oppdatering kommer nå i høst.

Den tidligere assisterende direktøren i Folkehelseinstituttet og nestlederen i Psykologiforbundet vet at gjeld kan påføre folk både lettere psykiske helseplager og mer alvorlige psykiske lidelser. Sammenhengen har forskere funnet i flere ulike land. Den er slått fast gjennom ulike målemetoder.

Forskere ser at særlig forbrukslån og kredittkortgjeld, det som på bankspråk kalles usikret gjeld, bidrar til å øke folks psykiske helseproblemer. Det samme gjør misligholdte boliglån.

Hva kommer først – psykiske problemer eller pengeproblemer?

Psykiske helseplager er forstyrrelser i tanker, følelser og atferd som blir så store at de hemmer deg i dagliglivet ditt.

Usikret gjeld på over 150 milliarder kroner

Fredag 1. oktober 2021 hadde nordmenn 151.421.116.449 kroner i usikret gjeld, ifølge telleapparatet hos Gjeldsregisteret.

Dette er kredittkortgjeld og forbrukslån med høy rente som bankene ikke har pant for verken i bolig, hytte eller bil.

Angst og depresjoner er de to vanligste plagene.

For å få konstatert at du har en psykisk lidelse, så må du søke hjelp og få en diagnose.

Gjeldsproblemer kan altså føre til psykiske helseplager og bringe noen inn i en psykisk lidelse. Men har du allerede en psykisk lidelse, så kan sammenhengen også være omvendt: Da kan det være slik at de psykiske vanskene du har, er det som bringer deg opp i økonomiske problemer.

– Det typiske er at de som sliter med disse lidelsene, ikke orker å forholde seg til vinduskonvoluttene som ramler ned i postkassa, sier Holte.

– Da kan gjelda hope seg opp enda mer. Dette gjør det vanskeligere å bli frisk av en psykisk lidelse og det kan også forverre sykdommen.

Også barna får vansker

Også barna merker det om foreldrene har økonomiske problemer som øker risikoen for psykiske helseproblemer.

Arne Holte har gransket slike studier også.

– En solid studie fra Storbritannia viser at barn som vokser opp i familier med mye gjeld, får dårligere psykisk helse enn andre barn. Dette gjelder selv om forskerne kontrollerte for en rekke bakgrunnsfaktorer, som arbeidsledighet, sykdom og lav inntekt.

Studien ble publisert i tidsskriftet Demography i 2019.

– Gjelda kommer på toppen av virkningen av disse tingene.

Familiens gjeld viser seg å være særlig følsom for små barn. Og problemene har i tillegg en tendens til å følge barna gjennom livet og øke over tid.

Økte boligpriser i Norge

Om den sterke økningen i boligpriser i Norge vil føre til at flere får psykiske problemer, vil Holte foreløpig ikke si noe om.

Arne Holte er professor emeritus i helsepsykologi ved Universitetet i Oslo. Foto: Privat
Arne Holte er professor emeritus i helsepsykologi ved Universitetet i Oslo. Foto: Privat

– Vi har ikke gjort nok forskning på dette her i landet til å kunne si noe noenlunde sikkert om dette.

– Men forskning fra andre land, for eksempel Finland, kan tyde på at vi vil få se en slik sammenheng.

Samtidig kan ting utvikle seg annerledes i Norge. Holte ser positivt på at Norges Bank med sentralbanksjef Øystein Olsen i spissen, så tydelig har forberedt folk på den kommende renteøkningen og hvordan den vil komme gradvis.

– Dette kan gjøre at folk blir forberedt, sier han.

Forbruksgjeld finansieres med kredittkort

Hvorfor låner noen nordmenn så mye penger i form av forbrukslån eller på kredittkortet sitt? Vi har jo så god råd.

Ikke all