Stendi anker til Høyesterett

<p>Omsorgsselskapet Stendi anker dommen i Borgarting lagmannsrett til Høyesterett. Selskapet er dømt i lagmannsretten til å etterbetale lønn og feriepenger til tidligere konsulenter, som skattemessig skulle regnes som arbeidstakere. </p>
Omsorgsselskapet Stendi anker dommen i Borgarting lagmannsrett til Høyesterett. Selskapet er dømt i lagmannsretten til å etterbetale lønn og feriepenger til tidligere konsulenter, som skattemessig skulle regnes som arbeidstakere.  Foto: Gorm Kallestad / NTB

Omsorgsselskapet Stendi anker dommen fra Borgarting lagmannsrett, hvor 22 omsorgsarbeidere fikk tilkjent over 24 millioner kroner i etterbetaling.

Selskapet, som tidligere het Alergis Ungplan & Boi, har anket til Høyesterett etter dommen i Borgarting lagmannsrett i slutten av juni.

Lagmannsretten ga 22 omsorgsarbeidere i Stendi medhold i at de hele tiden har vært arbeidstakere, til tross for at de har blitt behandlet som oppdragstakere eller selvstendig næringsdrivende. Stendi ble videre dømt til å betale omsorgsarbeiderne om lag 24,1 millioner kroner pluss betydelige forsinkelsesrenter og til å betale sakskostnader på rundt 17,5 millioner kroner.

Det var Skatt Øst som i 2016 avdekket at selskapet rettslig skyldte staten et beløp i hundremillionerklassen for ikke å ha betalt arbeidsgiveravgift.

De anker dommen som gjelder etterbetalingskravene om lønn og feriepenger som flertallet i lagmannsretten tilkjente saksøkerne.

– Vi mener blant annet et etteroppgjør må baseres på de vilkår som den enkelte ankemotpart ville hatt som ansatt i Stendi og hvor det høyere konsulenthonoraret som er utbetalt for de samme timene må tas hensyn til ved beregningen av slik krav, sier advokat Eirik Edvardsen i Sands på vegne av Stendi om ankeavgjørelsen.

Personvernpolicy