Flere ansatte blir presset til å gi coronainformasjon

<p>Ferdig fylte sprøyter med Pfizer-vaksine mot coronavirus på vaksinesenteret på Rud i Bærum. Flere nordmenn opplever press på å utgi helseinformasjon på jobb etter pandemien. Foto: Heiko Junge / NTB</p>
Ferdig fylte sprøyter med Pfizer-vaksine mot coronavirus på vaksinesenteret på Rud i Bærum. Flere nordmenn opplever press på å utgi helseinformasjon på jobb etter pandemien. Foto: Heiko Junge / NTB Foto: NTB

Flere nordmenn opplever å bli presset til å utgi helseinformasjon på jobb. Fagforeningen NITO varsler brudd på arbeidsmiljøloven: – Dette kan ikke sjefer be om.

– Svaret fra oss er at sjefene ikke kan kreve at medarbeiderne informerer om de har tatt vaksinen eller om de har hatt corona. Dette er privat helseinformasjon som sjefene ikke har lov til å be om, sier juridisk sjef Farah Ali i fagforeningen NITO til NRK.

Ifølge fagforeningen har flere ansatte som nekter å dele coronainformasjon, opplevd å ikke få komme på jobb. De nektes å reise på jobbreiser og blir satt til andre oppgaver, noe som strider mot arbeidsmiljøloven.

– Mange opplever at de blir utstøtt og ikke får så spennende arbeidsoppgaver. Blir man satt til helt andre oppgaver er dette i realiteten en endringsoppsigelse, og det kan være ulovlig. Folk må behandles likt uansett deres corona-status, så lenge smitteverntiltakene følges på jobben, sier Ali til rikskanalen.

Kun arbeidsgivere med ansatte innenfor helsesektoren kan kreve kunnskap om medarbeidernes coronasituasjon, da det kan prege deres arbeid med utsatte pasienter.

Over 3,9 millioner nordmenn har så langt fått minst en vaksinedose.

Personvernpolicy