Elleve høyst levende personer registrert som døde hittil i år

Elleve dødsmeldinger er hittil blitt annullert i Norge i år. For de fleste ble det rettet opp etter få timer, men tre ble slettet fra alle norske systemer.

Det viser tall P4-nyhetene har fått fra Norsk Helsenett.

– Sannsynligheten for at det skal være mulig å melde feil person død er relativt liten, men sannsynligheten er ikke lik null. Så at dette ville skje, har vi vært fullstendig klar over, sier Øyvind Kvennås i Norsk Helsenett.

Elektronisk dødsmelding ble ikke innført før våren 2020. Før dette ble dødsfall meldt på papir, og tidligere mottok Skatteetaten rundt 200 annullerte dødsmeldinger hvert år.

Ulempen med dagens system er at oppdatering i registrene går betydelig raskere. Selv om det er færre som nå blir feilaktig erklært død, blir konsekvensene betydelig større for dem det rammer.

Personvernpolicy