Norsk barnevernssak avvist i Strasbourg

Den europeiske menneskerettsdomstolen har avvist en klage fra en norsk mor. Barnet hennes ble akuttplassert i fosterhjem rett etter fødsel.
Den europeiske menneskerettsdomstolen har avvist en klage fra en norsk mor. Barnet hennes ble akuttplassert i fosterhjem rett etter fødsel. Foto: Violetta Kuhn/dpa / NTB

Den europeiske menneskerettsdomstolen har avvist en klage fra en norsk mor. Barnet hennes ble akuttplassert i fosterhjem rett etter fødsel.

Klagen fra moren ble behandlet i en komité med tre dommere, skriver både Rett24 og Dagbladet.

Tema i saken var at et barn var blitt akuttplassert i fosterhjem umiddelbart etter fødselen i 2012. Senere søkte moren flere ganger om å få tilbake omsorgen, men fikk ikke medhold blant annet på grunn av barnets tilknytning til fostermoren.

Den europeiske menneskerettsdomstolen var uenig med moren i at det var feil å legge vekt på barnets tilknytning til fostermor, og avviste klagen.

Personvernpolicy