Lillestrøm kommune anmelder bryllupsarrangør etter smitteutbrudd

Lillestrøm kommune anmelder arrangøren av bryllupet på Strømmen. 29 personer er coronasmittet etter bryllupet.

Arrangøren anmeldes for brudd på covid-19-forskriften, opplyser fungerende kommunedirektør Bjørg Torill Madsen.

Bruddene gjelder særlig krav til oversikt over deltakerne og rollen som ansvarlig arrangør.

– Mangelen på registrering av hvem har vært til stede har forsinket smittesporingsarbeidet, sier Madsen.

Det har vært flere personer innom bryllupet utover gjestene som er registrert. Derfor oppfordrer kommunedirektøren alle som har vært til stede, om å ta kontakt med coronatelefonen på telefonnummer 94 00 70 02.

– Vår rolle i dette er å anmelde brudd på smittevernloven. Nå er det politiets oppgave å etterforske og vurdere alvorlighetsgraden, sier Madsen.

Torsdag er antallet smittede etter bryllupet oppe i 29 personer. Det er tre flere enn dagen før. Bryllupet ble holdt forrige onsdag.

Rundt 80 gjester er satt i karantene, og kommunen har kartlagt 30 nærkontakter som ikke var i bryllupet eller er husstandsmedlemmer.

Bryllupsgjestene kom fra en rekke kommuner på Østlandet, og det er foreløpig meldt om positive tester i fire kommuner i tillegg til Lillestrøm.

Personvernpolicy