Norsk kreftforskningsselskap inngår samarbeid med internasjonal legemiddelgigant

Kreftforskningsselskapet Cytovation i Bergen har inngått en samarbeidsavtale med MSD – et av verdens største legemiddelselskap.