Kommunetopper lei av å få coronanyheter på pressekonferanser

Ankommende på Oslo lufthavn må forholde seg til regler om testing og karantenehotell. Ullensaker kommune er en av flere som ber om å bli involvert i utformingen av disse reglene.
Ankommende på Oslo lufthavn må forholde seg til regler om testing og karantenehotell. Ullensaker kommune er en av flere som ber om å bli involvert i utformingen av disse reglene. Foto: Torstein Bøe / NTB

Ordførerne i flere av Norges største kommuner krever mer forutsigbarhet i reglene om innreise, testing og karantene, og ber regjeringen involvere kommunene.

Kommunetoppene ber om en kanal for dialog og involvering av kommunene i forkant av at tiltak iverksettes. Brevet er underskrevet av lederne i Oslo, Trondheim, Bærum, Tromsø, Stavanger, Drammen, Ullensaker og Halden.

– Under pandemien har kommunene opplevd det krevende å få nasjonale regler og råd presentert på pressekonferanser, med kort tid til iverksettelse av endringene i regelverket, skriver kommunetoppene.

– Når det gjelder endringer i innreisereglene, med konsekvenser for kapasitet på teststasjoner og på karantenehotellplasser, er det fortsatt stort behov for at regjeringen gir kommunene bedre varslingstid fra tiltak besluttes til de iverksettes, heter det.

Kommunetoppene sier at dette skaper høyere konfliktnivå enn nødvendig ved grensene og i karantenehotellene.

– I ytterste konsekvens påvirker det tilliten til myndighetene, både nasjonalt og lokalt, skriver lederne.

Personvernpolicy