Ingen tegn til at det var flere selvmord i 2020

Dødsårsaksstatistikken for 2020 viser ingen tegn til at det var flere selvmord under pandemiåret enn tidligere år.

Det ble registrert 639 selvmord i 2020, mot 652 i 2019 og 674 i 2018. Den aldersstandardiserte selvmordsraten i 2020 ligger innenfor det som er forventet ut fra utviklingen mellom 2010 og 2019, opplyser Folkehelseinstituttet.

– Det vil nok overraske mange at det ikke ble observert en økning i selvmord under pandemien, men det samme mønsteret med enten stabile tall eller en tendens til færre selvmord det første året av pandemien har man også sett i mange andre land det er naturlig å sammenligne oss med, sier forsker Kim Stene-Larsen i FHIs avdeling for psykisk helse og selvmord.