VG: Regjeringen gir opphold i Norge til afghanere som har jobbet lokalt for Forsvaret og ambassaden

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen. Foto: Jil Yngland / NTB
Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen. Foto: Jil Yngland / NTB Foto: NTB

Lokalt ansatte afghanere som har jobbet for Forsvaret og ambassaden, og som kan være i fare etter at Nato trekker seg ut av Afghanistan, får opphold i Norge.

Det er VG som onsdag skriver om instruksen som er sendt fra Justisdepartementet til Utlendingsdirektoratet (UDI).

Der kommer det fram at den norske regjeringen vil gi opphold i Norge til lokalt ansatte afghanere som har jobbet for Forsvaret og den norske ambassaden, og som kan være i fare etter at Nato trekker seg ut av Afghanistan.

Tidligere har tolker som har bistått norske styrker, fått opphold, men på grunn av sikkerhetssituasjonen i Afghanistan åpner regjeringen for at også annet personell kan få sin sikkerhet ivaretatt ved å bli overført til Norge dersom de skulle anmode om dette.

Dette gjelder både på militær og sivil side.

– Vi vil ta vare på lokalt ansatte som har jobbet for norske sivile eller militære myndigheter, og som av den grunn kan få en utsatt sikkerhetssituasjon. Vi oppfatter at vi har et moralsk og etisk ansvar for dem som har jobbet for Norge. Derfor følger vi situasjonen nøye og jobber med å finne praktiske løsninger, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen til avisen.

Personvernpolicy