22 sporprøver kan undersøkes i ny Baneheia-etterforskning