Stor nedgang i drosjekjøring i coronaåret

Drosjer kjørte til sammen 195 millioner kilometer med passasjerer i 2020. Det er en nedgang på 30,7 prosent fra året før.

Nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at til tross for en stabil seksårsperiode mellom 2014 og 2019, gikk drosjebransjen på en smell i 2020 med en nedgang på over 30 prosent.

I 2019 kjørte nordmenn i alt 282 millioner kilometer med drosje. I 2020 var dette redusert til 195 millioner kilometer.

Nedgangen skyldes redusert aktivitet som følge av coronatiltakene som ble innført i Norge i midten av mars 2020.

Videre ble bare 6,2 prosent av omsetningen betalt kontant i fjor, en nedgang på 18,4 prosent fra året før og 63 prosent sammenlignet med 2014.

I 2020 hadde Troms og Finnmark størst andel kontant betaling, med 9,3 prosent. Andelen var lavest i Innlandet med 3,6 prosent.

Personvernpolicy