Alt du trenger å vite om Helse Norges coronasertifikat

Slik ser det ut inne på coronasertifikat-siden på Helsenorge.no.
Slik ser det ut inne på coronasertifikat-siden på Helsenorge.no.
Artikkelen fortsetter under annonsen

Hvor lang tid tar det fra du har fått første vaksinedose til du har status som beskyttet? Hva betyr beskyttelsen for å få et coronasertifikat. Og hva kan man gjøre med et slikt sertifikat – og når kan vi få det?

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen

Om du logger inn på din side på Helsenorge.no, og blar deg litt ned, finner du en boks det står «Koronasertifikat» på. Der kan du klikke deg videre til ditt sertifikat (se bildet øverst).

Du har sikkert hørt om at dette sertifikatet, og kanskje fått med deg at det er noe for eksempel vaksinerte kan få, men for de fleste av oss er det litt i det blå hva dette egentlig er.

Derfor har vi bedt Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) om å forklare.

Siste: Coronasertifikatet er klart 11. juni

Fra når vil man kunne ta coronasertifikatet som nå ligger på Helse Norge i bruk?

– Vi arbeider nå med å videreutvikle denne versjonen av sertifikatet til et coronasertifikat som er i tråd med EUs regelverk. I første halvdel av juni vil vi ha en forenklet, verifiserbar løsning til bruk i Norge. Den endelige versjonen kommer i slutten av juni. Den vil være helt i tråd med EUs regelverk for felles europeiske coronasertifikater. Planen er at de europeiske coronasertifikatene skal kunne tas i bruk fra 1. juli, skriver statssekretær Saliba Andreas Korkunc i HOD i en epost til ABC Nyheter.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen
Saliba Andreas Korkunc er statssekretær med ansvar for saker relatert til covid-19 i Helse- og omsorgsdepartementet. Foto: Lise Åserud / NTB
Saliba Andreas Korkunc er statssekretær med ansvar for saker relatert til covid-19 i Helse- og omsorgsdepartementet. Foto: Lise Åserud / NTB

Hvem blir coronasertifisert?

– Coronasertifikatet i Norge vil kunne gi lettelser for personer som er beskyttet eller nylig har tatt en coronatest.

Hva betyr det å være beskyttet?

– Definisjonen på å være beskyttet, er at du enten er fullvaksinert, har fått én vaksinedose, og det har gått tre til 15 uker etter at den første dosen er gitt, eller om du har gjennomgått covid-19 de siste seks månedene. Hva som kreves av de enkelte land kan være ulikt, så dette må man undersøke før eventuell reise.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

I hvilke situasjoner ser man for seg at coronasertifikatet vil bli brukt?

– Det vil bli brukt både i Norge og ved reiser til og fra landet. Regjeringen har tidligere signalisert at vi ønsker å bruke sertifikatet ved offentlige arrangementer, cruise og lignende lukkede reiser. Vi jobber videre med å vurdere hvordan sertifikatet kan brukes i kommuner med lokale utbrudd.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Hva med coronasertrifikat i Europa?

– Et felles europeisk coronasertifikat skal legge til rette for økt bevegelighet over landegrensene i EU/EØS-land under pandemien. Det skal være opp til hvert enkelt land å bestemme bruken av sertifikatet og hvilke restriksjoner som skal gjelde. 20. mai ble det inngått en avtale mellom EU-institusjonene om det europeiske coronasertifikatet, men regelverket er ennå ikke formelt vedtatt. Det er fortsatt ikke klart hvordan de ulike landene vil bruke coronasertifikatet.

Hva med de som ikke har sertifikat?

Man skal ikke bli nektet innreise til EU-land dersom man ikke har coronasertifikat, men det kan være tiltak som testing og karantene som da gjelder. Hver enkelt må gjøre seg kjent med reglene til både inn- og utreise i det enkelte land.

Hva med innreisekarantenen?

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Regjeringen har foreløpig ikke tatt stilling til om man må være i innreisekarantene hvis man er vaksinert. Helsedirektoratet og FHI har anbefalt at vaksinerte bør ha innreisekarantene frem til de har tatt en negativ test etter tre dager, frem til en større andel av befolkningen er vaksinert. De anbefaler også obligatorisk test på grensen for vaksinerte. Regjeringen mener det er grunn til å stille spørsmål ved om det er for strengt. Vi har derfor gitt nye oppdrag om å vurdere dette.

Om du synes dette siste var i overkant uklart, har statssekretær Saliba Andreas Korkunc følgende forsikring:

– Vi ønsker å avklare mest mulig før ordningen med et verifiserbart coronasertifikat er på plass i første halvdel av juni, sier han.