Større risiko for psykiske lidelser hos barn av foreldre med lav inntekt

<p>Barn av foreldre med aller lavest inntekt har tre til fire ganger høyere risiko for å få psykiske lidelser. Foto: Frank May / NTB </p>
Barn av foreldre med aller lavest inntekt har tre til fire ganger høyere risiko for å få psykiske lidelser. Foto: Frank May / NTB 

Barn av foreldre med aller lavest inntekt har tre til fire ganger høyere risiko for å få psykiske lidelser sammenlignet med barn i familier med høyere inntekt.

Ifølge en ny rapport fra Folkehelseinstituttet var gutter fra familier med lav inntekt mest utsatt. Her ble 15,4 prosent ble diagnostisert med psykiske lidelser i barndomsårene. Det er fire ganger høyere enn for gutter av rike foreldre.

Diagnosen ADHD bidro til de største ulikhetene, tett etterfulgt av angst og depresjon.

Spiseforstyrrelser hos jenter var unntaket, hvor det ikke ble funnet en sammenheng med familiens inntektsnivå.

Studiet fulgte 1.354.393 barn i alderen 5 til 17 år over en 8 års periode.

Personvernpolicy