Trygdeskandalen: Pilotsak i Høyesterett kan utløse ras av nye rettssaker

Torsdag behandler Høyesterett i storkammer pilotsaken i trygdeskandalen. Foto: Gorm Kallestad / NTB
Torsdag behandler Høyesterett i storkammer pilotsaken i trygdeskandalen. Foto: Gorm Kallestad / NTB Foto: NTB
Artikkelen fortsetter under annonsen

Torsdag behandler Høyesterett i storkammer den såkalte pilotsaken i trygdeskandalen. Dommen vil bane vei for en rekke lignende saker.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen

Gjenåpningen av drøyt 80 saker der folk kan ha blitt uriktig dømt for trygdesvindel, har ligget på vent i påvente av Høyesteretts behandling av pilotsaken.

Den dreier seg om en mann i 60-årene som i 2017 ble dømt til 75 dagers fengsel for grovt trygdebedrageri fordi han oppholdt seg i utlandet mens han mottok arbeidsavklaringspenger. Fra mai 2010 til oktober 2012 oppholdt han seg i Italia i til sammen 349 dager, uten å opplyse Nav om dette.

– Utfallet gitt

Ettersom både forsvarer og setteriksadvokaten har lagt ned påstand om full frifinnelse, er utfallet nærmest gitt og vil åpenbart skape presedens, mener advokat Olav Lægreid.

– Dommen vil ha den betydning at straffesaker som reiser det samme hovedspørsmålet, må løses på samme måte av andre norske domstoler, sier han til NTB.

Høyesterett har satt av tre timer til saken torsdag.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

– Det som er spesielt i denne saken, er at riksadvokaten har lagt ned påstand om frifinnelse. Det betyr at påtalemyndigheten ikke kan gjøre noe annet i lignende saker, sier Lægreid.

Knekkpunkt

11. mai besluttet Høyesterett at saken skulle behandles i storkammer, fordi den anses å ha «særlig viktighet». Så sent som tirsdag denne uka ble det også bestemt at regjeringen skal få fremlegge sitt syn på Efta-domstolens avgjørelse, ifølge Rett24.

Pilotsaken er spesiell fordi den gjelder forhold både før og etter 2012, da EU innførte en ny trygdeforordning. Året har tidligere vært ansett som et knekkpunkt for trygdeskandalen.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Norske myndigheter sto lenge på at reglene var blitt feiltolket bare etter 2012. Men i begynnelsen av mai fastslo imidlertid Efta-domstolen at Nav heller ikke før 2012 hadde anledning til å nekte trygdemottakere å oppholde seg i andre EØS-land.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Trygdeskandalen strekker seg dermed helt tilbake til 1994, da Norge gikk med i EØS.

Ikke oversikt

Det kan utløse et ras av nye trygdesaker.

– Nav har snakket om at det kan dreie seg om rundt 8.000 saker. Jeg synes det høres litt lite ut, sier Lægreid.

Overfor NTB erkjenner Nav-direktør Hans Christian Holthe at de ikke har oversikt.

– Vi har ikke brukt mye tid på saker fra før 2012 hittil, fordi vi har prioritert å rydde opp i sakene vi allerede vet er berørt av feiltolkningen. Foreløpig kan vi derfor ikke si hvor mange som kan være berørt av dette i perioden før 2012, sier han.

For perioden etter 2012 har Nav gjennomgått over 60.000 saker. Hittil er det identifisert rundt 5.000 personer som er rammet av feiltolkningen. Nav har så langt tilbakebetalt og slettet gjeld for 255 millioner kroner.

Kritiserer Nav

Lægreid synes samtidig det er god grunn til å kritisere Nav for håndteringen av hvilke saker som skal slippe gjennom nåløyet og tas opp på nytt.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– De mener det er helt ålreit at en etat som er blitt tatt med buksene nede, framstiller sine vurderinger som objektive fakta, sier han og peker på at Nav ikke har gjort rede for hvordan de har funnet fram til de enkelte sakene.

– Det er gjort ut fra en rekke skjønnsmessige vurderinger, sier Lægreid.

– Halvhjertet opprydding

Han mener regjeringen i stedet burde ha utvidet rettshjelpsordningen.

– Da kunne folk ha gått til en advokat og få en vurdering av saken sin, slik at dette ikke ble overlatt til Nav. Oppryddingen etter trygdeskandalen har vært ganske halvhjertet fra regjeringens side, mener Lægreid.

Trygdeskandalen er blitt regnet som den største juridiske skandalen i Norge i etterkrigstiden.