Eirik Jensen klager Norge inn for EMD

<p>Eirik Jensen ble i juni i fjor dømt til 21 års fengsel for grov korrupsjon og brudd på grove narkotikaforbrytelser i den mye omtalte Cappelen-saken.</p>
Eirik Jensen ble i juni i fjor dømt til 21 års fengsel for grov korrupsjon og brudd på grove narkotikaforbrytelser i den mye omtalte Cappelen-saken. Foto: Geir Olsen / NTB

Den tidligere polititoppen Eirik Jensen klager Norge inn for Den europeiske menneskerettsdomstolen. Han mener han ikke har fått en rettferdig rettergang.

Klagen til EMD ble levert i posten onsdag, opplyser Jensens forsvarer Sigurd Klomsæt til Nettavisen.

– Jeg mener det er flere mangler ved etterforskningen. Måten Spesialenheten har etterforsket saken på er under enhver kritikk. Jeg har jobbet med dette i 26 år og vet hva jeg snakker om, sier Jensen til Nettavisen.

De har anført brudd på artikkel 6 og 6.3 som omhandler retten til rettferdig rettergang.

– Vi mener det er gjort mange, hver for seg, alvorlige krenkelser av norsk lov og Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK), altså om grunnleggende rettigheter, sier Klomsæt.

– Det gjelder det vi mener var manglende innsyn av dokumenter i egen sak, noe som umuliggjorde en kontradiksjon av anklagene. Det er også andre feil som samlet, etter vårt syn, gjorde at Jensen ikke fikk oppfylt kravet om en rettferdig rettergang. Feilene ble ikke gjort av domstolen, sier forsvareren videre.

Jensen ble i juni i fjor dømt til 21 års fengsel for grov korrupsjon og brudd på grove narkotikaforbrytelser i den mye omtalte Cappelen-saken.

I november avviste Høyesterett Jensens anke, og dommen er dermed rettskraftig.

Personvernpolicy