Brannskader hos beboer i Frøya kommune kan ha oppstått etter bad

Den alvorlige hendelsen i Frøya kommune onsdag kan dreie seg om skader etter et bad, opplyser kommunen.

Onsdag varslet Frøya kommune om at en person var alvorlig skadd i en hendelse i et kommunalt tjenestetilbud for funksjonshemmede i Frøya kommune i Trøndelag.

Kommunen opplyser i en pressemelding torsdag at det er snakk om en mannlig beboer i 50-årene i et bofellesskap som 27. april ble akutt syk.

Mannen ble sendt til St. Olav Hospital, men er nå til behandling ved Haukeland sykehus for brannskader.

Ifølge kommunen har de fått opplyst at det kunne dreie seg om skade som følge av et bad.

– Tilstanden til beboeren er alvorlig, men stabil, og den skadde ivaretas av spesialisthelsetjenesten. Det er for tidlig å konkludere om årsak til skadene, opplyste kommunen onsdag.

Så langt er det ingenting som tyder på at skadene skyldes en villet handling.

Kommunen har meldt fra om hendelsen til Statsforvalteren og Helsetilsynet. I tillegg vil politiet opprette en undersøkelsessak.

«Uten å ha konkludert på årsak til skadene, har Frøya kommune startet gjennomgang av alle tekniske innretninger, samt rutiner og prosedyrer», skriver kommunen i meldingen.

Personvernpolicy