Oslo kommune har fjernet nesten 5000 p-plasser:

Frps Christian Tybring-Gjedde: – Det er politikk som skaper et dødt sentrum

<p>Christian Tybring-Gjedde (FrP) advarer byrådet i Oslo om at politikken med å legge ned tusenvis av parkeringsplasser i hovedstaden kan gi irreversible konsekvenser.</p>
Christian Tybring-Gjedde (FrP) advarer byrådet i Oslo om at politikken med å legge ned tusenvis av parkeringsplasser i hovedstaden kan gi irreversible konsekvenser. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Stortingsrepresentanten sykler selv til jobben, men mener byrådets kutt i parkeringsplasser holder på å kvele sentrum av hovedstaden.

Oslo kommune opplyser til ABC Nyheter at byrådet siden 2016 har fjernet 4775 parkeringsplasser i kommunen. Av disse er 760 i sentrum. De tallene gleder ikke Fremskrittspartiets Christian Tybring-Gjedde.

– Min første tanke er at den byen jeg vokste opp i med pulserende byliv holder på å forsvinne. Fremkommeligheten blir helt umulig, sier han til ABC Nyheter og utdyper:

– Mens byrådet driver med ovenfra og ned-politikk som er ideologisk styrt, så mener vi de heller bør styre nedenfra og opp. Det er en forskjell på å belære folk eller å lytte til dem, og der mener jeg byrådet svikter folket, sier han.

Bakgrunn: Byrådet i Oslo har fjernet nesten 5000 parkeringsplasser

MDG-politiker Lan Marie Berg. Foto: NTB
MDG-politiker Lan Marie Berg. Foto: NTB

Byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie Berg (MDG) sier til ABC Nyheter at det er bred oppslutning om sykkelsatsingen i Oslo.

– Vi jobber utrettelig med å få plass flere og bedre sykkelveier. Når endringer skjer i byen, vil det alltid være noen som ikke er fornøyd. Det er bred oppslutning om at sykkelsatsingen i Oslo, og vi har gode demokratiske prosesser hvor alle involverte kan gi innspill og si sin mening om prosjektene når de planlegges, sier Berg.

Sentrumsbeboerne ser ikke problemene

Tybring-Gjedde mener det er stor forskjell på hvordan de nære sentrum og resten ser på sykkel-satsingen.

– Det er visse miljøer i byen som ikke reagerer som meg. De som bor tett på sentrum og ikke selv har behov for bilen og kanskje ikke sertifikat en gang. De ser ikke problemstillingene til næringslivet og de som bor litt lengre ut i bydelene merker, sier Tybring-Gjedde og utdyper:

– Det er håndverkere som skal på oppdrag og kunder hos småbutikker over hele byen. Hvor mener byrådet at disse skal parkere bilen. Det byrådet nå virkelig bør gjøre for å få byen i gang igjen og legge til rette for at alle byens innbyggere kan få mulighet til bedrive de aktivitetene de selv ønsker. Og da må de kunne komme seg til og fra, påpeker han.

– Byrådet sier det vil redusere klimagassutslipp, men i dag kjører jo folk rundt i ring for å lete etter parkeringsplasser. Det øker jo utslippene.

Tar selv sykkelen

Stortingsrepresentanten tar selv sykkelen til jobben på Stortinget fra hjemmet på Frogner.

– Jeg sykler selv til jobben, og det er helt greit det, men hva skal man gjøre om vinteren? Man kan jo ikke sykle da! Oslo er ikke som København der hele byen er paddeflatt. Topografien vår er helt annerledes og byen er ikke tilrettelagt for det, sier han og peker på store høydeforskjeller fra for eksempel Holmenkollen eller Nordstrand og ned til sentrum.

– Du kan ikke sykle til Kiwi og få med deg tre-fire bæreposer hjem. Du trenger en bil, og da trenger også folk et sted å sette bilen. Det er realiteten, og vi synes byrådet bør være sitt ansvar bevisst og tilrettelegge slik at folk får leve sine liv best mulig, sier politikeren som i 2019 fikk mye oppmerksomhet for sitt vase-utspill til TV 2, der han mente at man ikke kunne frakte en vase på sykkel fra sentrum til Frogner.

Gå tilbake til hest og kjerre?

Byråd Berg sier til ABC Nyheter at det noen steder er nødvendig å fjerne parkeringsplasser for å få plass til bedre sykkeltilrettelegging, tryggere skoleveier, bedre fremkommelighet for kollektivtrafikk og sikring av arealer til blant annet lekeplasser og fortausrestauranter.

– Oslo har i lang tid blitt utviklet på bilens premisser og nå jobber vi med å ta tilbake noe av plassen, fortsetter hun og poengterer at tilrettelegging for myke trafikanter reduserer klimagassutslipp, gir bedre fremkommelighet og mindre kø, det øker trafikksikkerheten og skaper et bedre byliv, sier hun til ABC Nyheter.

Den argumentasjonen kjøper ikke Tybring-Gjedde.

– Dette er påstander. Livskvaliteten for folk? Det bestemmer ikke byrådet, det bestemmer folk flest selv. Bilen er et gode folk har i samfunnet som gir oss mobilitet. Vi kan sikkert gå tilbake til hest og kjerre også, men da kommer man seg ikke fra et sted til et annet.

– Det er ganske irreversible endringer de gjør. Kostnaden for å ta tilbake parkeringsplassene vil også bli høy. Det er en politikk som skaper et dødt sentrum og da kan de ikke bli overrasket over at sentrum er dødt. De har lagt til rette for det selv, advarer han.

Personvernpolicy