Rapport om psykisk helse under pandemien: De mest sårbare har fått de største belastningene

Pandemien har hatt begrenset virkning på den psykiske helsa for de fleste. Men for noen har det vært en katastrofe, konkluderer en fersk rapport.

Psykolog Peder Kjøs overleverte fredag rapporten til statsminister Erna Solberg (H). Han har ledet utvalget regjeringen har oppnevnt for å se på hvordan pandemien har påvirket den psykiske helsen og rusbruk.

De aller flest har klart seg bra, heter det i rapporten. Men et mindretall, og da særlig i grupper som var utsatt fra før, har opplevd betydelige økte psykiske helseplager.

Barn og unge i sårbare omsorgssituasjoner har vært særlig utsatt, og det er en økning i bruk av alkohol blant dem som hadde høyest forbruk fra før.

– Mye tyder på at det er de mest sårbare som har fått de største belastningene, skriver Kjøs i forordet.

Personvernpolicy