Ansatt ved bofellesskap i Gran sagt opp for brudd på smittevernregler

En ansatt ved et bofellesskap er sagt opp av Gran kommune for å ha latt være å overholde smittevernrutinene gjentatte ganger.

Kommunen har valgt å opplyse om oppsigelsen fordi smitteutbruddet knyttet til bofellesskapet er godt kjent i lokalsamfunnet og mye omtalt i pressen, heter det i en pressemelding.

Det var NRK som først omtalte saken.

– Som en ansvarlig arbeidsgiver plikter vi å opptre ryddig når vi vurderer arbeidsforholdet til våre arbeidstakere. Det er krav om en saklig grunn når arbeidsgiver avslutter et arbeidsforhold, sier rådmann Torbjørn Hansen.

Under det pågående smitteutbruddet på bofellesskapet Solgløtt har en beboer i slutten av 50-årene dødd med corona. Statsforvalteren i Innlandet har startet tilsyn av den ansatte og Gran kommune for å etterforske eventuelle brudd på smittevernreglene. Fire ansatte ved avdelingen var smittet, også den ansatte som nå er sparket, melder NRK.

NRK har flere ganger forsøkt å komme i kontakt med den ansatte for å få en kommentar, men vedkommende har avvist tilbud om å uttale seg.

Personvernpolicy